تقویم زمانی هرس درختان و درختچه ها+عملیات انتقال و کاشت نهال ها در زمین


اصلی


هرس :  

1- شمشاد
نام علمی :
Buxus sempervirens
زمان هرس: بهار، پاییز

2- جوالدوزک
نام علمی :
Catalpa
speciosa
زمان هرس: آخر تابستان،زمستان

 

3- سدر
نام علمی :
Cedrus
زمان هرس:تابستان


4- ارغوان
نام علمی :
Cercis
زمان هرس:زمستان
نحوه هرس: هرس این درخت بسته به نوع فرم آن می تواند بدون هرس و تنها با قطع اجباری شاخه های خشک به صورت گلدانی و باز باشد و یا با هرس شاخه زنی می توان تاج آن را انبوه و کروی ساخت.


5- افرا
نام علمی :
Acer
زمان هرس:زمستان


6- عرعر
نام علمی :
Aillanthus
زمان هرس: زمستان،تابستان


7- ابریشم
نام علمی :
Albizzia
زمان هرس: بهار


8- زرشک
نام علمی :
Berberis
زمان هرس:زمستان،تابستان


9- دم موشی
نام علمی :
Buddleia
davidii
زمان هرس:اواخر زمستان
نحوه هرس: یا شاخه اصلی را در زمستان از قسمت های داخلی حذف نمود(هرس نسبتا شدید)تا گیاه تحریک به رشد دوباره گردد.


10- به ژاپنی
نام علمی :
Chaenomeles
زمان هرس:تابستان،زمستان


11- شبه سرو
نام علمی :
Chamaecyparis lawsoniana
زمان هرس:تابستان


12- گل یخ
نام علمی :
Chimonanthus praecox
زمان هرس:بهار ، تابستان


13- درخت پر
نام علمی :
Cotinus
coggyria
زمان هرس:تابستان


14- شیر خشت
نام علمی :
Cotoneaster
زمان هرس:بهار،تابستان،زمستان


15- سرو
نام علمی :
Cupressus
زمان هرس:بهار و تابستان


16- گل طاووسی
نام علمی :
Cytisus
زمان هرس:بهار


17- یاس زرد
نام علمی :
Forsythia
زمان هرس:بهار


18- زبان گنجشک
نام علمی :
Franinus
زمان هرس:زمستان


19- لیلکی
نام علمی :
Gleditsia
زمان هرس:زمستان


20- ختمی درختی
نام علمی :
Hibiscus syriacus
زمان هرس:بهار،تایستان و پاییز


21- یاسمن
نام علمی :
Jasminum
officinal
زمان هرس:بهار ،تابستان
نحوه هرس: در بهار و تابستان بر حسب زمان گلدهی باید بعد از اتمام دوره گلدهی نسبت به حذف شاخه های ضعیف اقدام نمود و شاخه های خیلی بلند را تا نیمه کوتاه نمود.


22- سرو کوهی
نام علمی :
Juniperus
زمان هرس:بهار ،تابستان


23- برگ نو
نام علمی :
Ligustrum
زمان هرس:زمستان ،بهار،تابستان


24 - ماگنولیا
نام علمی :
Magnolia
زمان هرس:تابستان
نحوه هرس: بهتر است تا جای ممکن به دلیل التیام زخمهای حاصل از هرس و کندی رشد درخت هرس نشوند ولی در صورت لزوم می توان نسبت به خذف شاخه های نابجا و یا شکسته اقدام کرد.


25- زیتون تلخ
نام علمی :
Melia
زمان هرس:تابستان


26- توت
نام علمی :
Morus
spp
زمان هرس:زمستان ،تابستان


27- خرزهره
نام علمی :
Nerium
oleander
زمان هرس:تابستان


28- نرگس درختی
نام علمی :
Philadelphus
زمان هرس:بهار،تابستان،پاییز
نحوه هرس: این درختچه معمولا نیازی به هرس چندانی ندارد و تنها باید هر سه یا چهار سال یکبار در اوائل بهار یا پاییز تعدادی از ساقه های خیلی مسن را از قاعده قطع کنیم.همچنین هرس پنسمان یا چیدن نوک شاخه های تازه روئیده در تابستان باعث جلوگیری از حجیم شدن تاج شده و آنرا متراکم تر می سازد.


29- نوئل
نام علمی :
Picea
زمان هرس:بهار ،تابستان


30-کاج
نام علمی :
Pinus
spp
زمان هرس:بهار


31- چنار
نام علمی :
Platamus
spp
زمان هرس:تابستان ،زمستان


32- صنوبر
نام علمی :
Populus
spp
زمان هرس:تابستان


33- پیراکانتا
نام علمی :
Pyracantha spp
زمان هرس:تابستان ،آخر زمستان


34- بلوط
نام علمی :
Quercus
spp
زمان هرس:تابستان،زمستان


35- سماق
نام علمی :
Rhus
زمان هرس:زمستان


36- اقاقیا
نام علمی :
Robinia
زمان هرس:تابستان،زمستان


37- بید
نام علمی :
Salix
spp
زمان هرس:زمستان،تابستان


38- اسپیره
نام علمی :
Spirea
زمان هرس:بهار


39- سرو خمره ای
نام علمی :
Thuja
زمان هرس:بهار،تابستان،پاییز


40- نارون
نام علمی :
Ulmus
spp
زمان هرس:اواخر تابستان ،زمستان


41- بداغ
نام علمی :
Viburnum
spp
زمان هرس:بهار،اواسط تابستان


42- مروارید درختی
نام علمی :
Symphoricarpus
زمان هرس:اوائل بهار


43- گز
نام علمی :
Tamarix
spp
زمان هرس:بهار ،تابستان


44- سرخدار
نام علمی :
Taxus
spp
زمان هرس:اواخر بهار،تابستان

 

عملیات انتقال و کاشت نهال ها در زمین اصلی :  

پس از مشخص کردن محل هرس درختان گودال هایی به شکل مکعب با طول ، عرض و ارتفاع یک متر یا به شکل استوانه با قطر و ارتفاع یک متر حفر می کنند. آن گاه پس از جداکردن سنگ های درشت، خاک قسمت بالایی را با مقدار معینی کود حیوانی و کود شیمیایی و در صورت نیاز مواد اصلاح کننده خاک مخلوط می کنند و به داخل گودال باز می گردانند. به هنگام کاشت درختان، گودال را با قسمت دوم خاک باقی مانده پر می کنند.

پس از خارج کردن نهال های انتخاب شده از خزانه شاخه و ریشه ی آن ها را هرس می کنند. به این تریب، شاخه های اضافی و شکسته و ریشه های آسیب دیده حذف می شوند. 

  عملیات کاشت نهال :

برای کاشتن نهال ها آن ها را به طور عمودی در گودال قرار می دهند و گودال را با خاک پر می کنند. بطوری که طوقه درخت روی خاک قرار گیرد. (یعنی آن مقدار از ساقه که در خزانه نیز در خاک بوده است،‌درون خاک قرار می گیرد). بلافاصله پس از کاشت نهال ها، آن ها را آبیاری می کنند تا ریشه ها به خاک بچسبد.   

  مراقبت های پس از کاشت درختان:

بعد از کاشت نهال ، مراقیت های ویژه ای مانند آبیاری ، مبارزه با بیماری ها ، کنترل آفات، هرس کردن، کوددادن، مبارزه با علف های هرز، ترمیم جوی های آبیاری و نرم کرده خاک پای درختان در زمان های مشخصی انجام می شود. به کلیه این کارهای عملیات داشت می گویند.   

  آبیاری :

مقدار نفوذ آب و سرعت حرکت آن در خاک به نوع و جنس خاک بستگی دارد. به همین دلیل برای آبیاری درختان از روش های مختلف آبیاری استفاده می شود.این روش ها عبارتند از : 1 – آبیاری به طریق کرتی (غرقابی) / 2 – آبیاری تشتکی / 3 – آبیاری تحت فشار 

 


 هرس عبارت از حذف شاخه ها و حتی میوه های اضافی به منظور به دست آوردن محصول مرغوب به اندازه مطلوب است. به هنگام هرس دمای هوای منطقه نباید از حدود پنج درجه سانتی گراد کم تر باشد. هرس برای آرایش شکل ظاهری درختان نیز انجام می گیرد. زمان هرس درختان قبل از بیدارشدن آن ها از خواب زمستانه است.
منابع : سایت راسخون-سایت دانشگاه سراوان