آویشن = تقویت معده وکبد-نفخ شکم -عفونتهای روده-حالت تهوع واستفراغ-

استقدوس= مقوی قلب واعصاب-آ سم-سرگیجه-میگرن-دردمفاصل-نقرس-نزله-

اسفرزه= اسهال خونی وساده-التهاب کلیه ومثانه-خلط آور-یبوست های مقاوم-

افتیمون= ارامبخش-سوداوبلغم-لرزش های عصبی-

افسنتین =خلط آور-صفرا-پاک کننده سینه و ریه-مقوی بدن-معرق-مدربول وحیض


انقوزه= ضدقولنج-بادشکن-ضدتشنج-ضدآسم-
اکلیل کوهی= طپش قلب -آسم-ورم کلیه-صفرا- یرقان-نارسایی کبد-
اکالیپتوس= ضدعفونی کننده مجاری تنفسی -خلط آور-معالج زکام-
انیسون =سو هاضمه-بازکننده برونشها-ضدخفقان-ضد نفخ-بیماریهای زنانگی-
بابونه= سردردهای عصبی-اشتهاآور-صفرابر-ضدکرم-ضدعفونی روده-
بادرنجیوبه= تقویت قلب واعصاب-نشاط آور-استفراغ دوره بارداری-چنگ زدگی معده-
بارهنگ =نرم کننده سینه-بیماریهای کلیه ومثانه-تصفیه کننده خون-
سنا =مسهل-ملین-تخلیه سموم روده-یبوست های حادومزمن-
مورد بیماریهای پوستی-شوره سر-رفع بدبویی عرق بدن-
بومادران =مقوی قلب واعصاب-بواسیر خونی - نارا حتی های زنانگی-دل درد -
بهار نارنج =اختلالات عصبی-طپش قلب-سردردوبیخوابی-
بهدانه =درمان خشکی سینه وگلو-گرفتگی صدا-
ترنجبین= زردی -گرمی-سرخک-مخملک-تسکین عطش-
تخم گشنیز= سوهاضمه-مقوی معد ه-بوی بددهان-
تخم شنبلیله= کم خونی-قند خون-چربی خون-محرک اشتها-
ثعلب= تشنج-خلط آ ور-ورم کلیه-تورم روده ها -
چهارتخمه= گلودردوسرفه-اسهال ساده کودکان-
چهارگل= سرماخوردگی-برونشیت-زکام-ناراحتی های تنفسی-
خاکشیر= اوریون-تب بر-ملین-صفرابر-اشتهاآور-رفع عطش-
خرفه= خونریزی سینه-کرم کدو- دردمثانه-سنگ کلیه-زخم روده-
رازیانه =اشتهاآور-ضدنفخ-ازدیاد شیر-تنظیم قاعدگی-
ریوند= تقویت کبد-صفرا بر-درد کلیه-ضد تب-ضد نفخ-
زر شک =صفرابر-تصفیه کننده خون-رفع فشا خون-تقویت کبد-
زوفا= بادشکن- آسم-سرفه-ورم ریه-
سداب= بواسیر-ضددردهای قولنجی وزنانه-
سعد =اعصاب-حافظه- مقوی معده-تقویت لثه-
سماق= صفرا بر-حالت تهوع-خونریزی سینه- اسهال مزمن-
سنبل الطیب =تقویت قلب-اعصاب-بیخوابی-سردرد -
سیاهدانه= ازدیاد شیر-بادشکن-نارسایی طحال-عطسه-
شاتره= مقوی معده-مدر-صفرابر-محرک اشتها-
شیر خشت =ملین-سرفه-سرخک-زردی-تب بر-
شیرین بیان= زخم معده و اثنی عشر- ملین مزاج-تنگی نفس-سرما خوردگی-
شکر تغار= ملین-سرفه-خشکی گلو-
عا قرقرها =لکنت زبان-لغوه-فلج-رعشه-صرع-
عناب= ملین-زکام-برونشیت-تصفیه خون-فشار خون- خنکی مزاج-
فوفل= قابض-تقویت لثه- امراض دهان-سستی کمر-مقوی قلب-
فلوس= ملین-پاک کننده سموم روده-برفک وافت دهان-
قراقات= فشار خون-اوره-مرض قند-تصفیه خون-
قرنفل =مقوی قلب-معده-اعصاب-گوا رش-وسواس-بد بویی دهان-
کاسنی= تقویت کبد- پاک کننده مجاری ادراری-تب بر-
کاکل ذرت= سنگ کلیه -مثانه-صفرا-التهابات نقرس ومفاصل-
کتیرا = نرم کننده پوست دست وصورت-موخوره-
کندر= مقوی قلب-حافظه-صاف شدن صدا-ضد خلط خونی-
گل بنفشه= سینه درد- سرفه-تب بر-ملین-سرخک- حصبه-آرامبخش-
گل ختمی= گرفتگی صدا-خلط آور-ورم حنجره-سرما خوردگی -
گل گاوزبان= تقویت قلب-اعصاب-بیخوابی-نشاط آور-
گل همیشه بهار= کشنده کرمهای دستگاه گوارش-غلظت خون-اسهال-صفرا-
مرزنجوش =اعصاب-تنگی نفس- زکام-لرزش اعضا-دردشقیقه-میگرن-
مریم گلی= دردمفاصل-تشنج-قند خون-چربی-فشارخون-بیماریهای زنانه-
نعنا =مقوی معده واعصاب-ضد تهوع-سوهاضمه-

منبع : وبلاگ کهکشان اطلاعات عمومی