نوشتن درباره خدمات و زحماتی که دکتر یوسفی راد ، برای برنامه ریزی دانشجویان رشته زراعت می کشد ، قدری سخت است.

اما لازم بود تا در این وبلاگ به نحوی از ایشون تشکر کنیم و چه قدر مناسب است تا مسئولین دانشگاه از وی قدردانی کنند. مدیر گروهی که معمولا دروس مورد درخواست دانشجویان را ارائه می دهد و در تعداد دروس ارائه شده ، بی نظیر عمل می کند. اگر سری به دانشگاههای دیگر بزنید ، متوجه سخنم می شوید .

برداشتن 20 واحد در 3 روز یا 18 واحد در 2 روز با توجه به برنامه ریزی مناسب این فرد برای دانشجویان امکان پذیر شده است. در حالی که دانشجویان برای برداشتن 20 واحد در دانشگاههای دیگر باید 4 الی 5 روز از وقت خود را بگذارند.

دکتر یوسفی راد ، در تدریس نیز ، تا جایی که وقت و زمان بندی کلاس ها اجازه می دهد ، سرفصل های مناسب را درس میدهند. کنترل کلاس و تدریس عالی از دیگر ویژگی های وی هستند.

به امید موفقیت و سر بلندی بیشتر ایشان در مراحل بعدی زندگی و به امید روزی که دکتر یوسفی راد در راس مسئولین دانشگاهمان قرار بگیرد.