تشکر از همه عزیزانی که به وبلاگ ما نگاهی می اندازند و نظرشونم می نویسند.

و با تشکر از همه دوستانی که باید روزی دو بار بهشون بگی نگاهی به وبلاگمون کنند،اما فقط بلدند بگند که وقت نداریم !

و با تشکر از اساتید محترمی که به وبلاگ ما نگاهی نمی کنند،چه برسد کمکی بهمون کنند!

و با تشکر از دوستان عزیزمون آقای سالار رزاقی که همیشه کمکمون می کند و آقای مهدی کاظم آبادی که تبلیغ وبلاگ رو انجام میدهد و مطلبی به ما نمی دهد !

و در آخر تشکر از هکرهای عزیزی که به وبلاگ کوچک ما نگاه عمیق و دقیقی انداختند.

همه عزیزان ذکر شده در متن بالا،خسته نباشند.