شامل گیاهان :

سیب،به،گردو،زیتون،پسته،هویج،سیر،کاج،عشقه،شمعدانی،شمشاد،هندوانه و...


  سیب

اسم انگلیسی:apple

اسم علمی: Malus domestica 

خانواده:Rosaceae 

به 

اسم انگلیسی: Quince 

اسم علمی: Cydonia oblanga

خانواده:Rosaceae

گردو

اسم انگلیسی:Walnut

اسم علمی: juglans regia 

خانواده:juglandaceae 

زیتون 

اسم انگلیسی:olive 

اسم علمی: olea europea

خانواده:oleaceae 

پسته

اسم انگلیسی:pistachio

اسم علمی: pistacia vera

خانواده:Anacardiaceae

هویج 

اسم انگلیسی:carrot

اسم علمی: Daucus carrota

خانواده:Umbelifereae

سیر

اسم انگلیسی:Garlic 

اسم علمی: Alium sativum 

خانواده:Amarylidaceae

کاج

اسم انگلیسی:Pine

اسم علمی: Pinus spp.

خانواده:Pinnaceae 

عشقه 

اسم انگلیسی:Lvy

اسم علمی: Hedra helix

خانواده:Araliaceae

شمعدانی 

اسم انگلیسی:Geranium

اسم علمی: Pelargonium 

خانواده:Geraniaceae 

شمشاد 

اسم انگلیسی:Boxwood 

اسم علمی: Buxus hyracana

خانواده:Buxaceae

هندوانه

اسم انگلیسی:Watermelon

اسم علمی: Citrulus vulgaris

خانواده:Cucurbitaceae

منبع : سایت دانشگاه سراوان