منابع آزمون کارشناسی ارشد ترویج وآموزش کشاورزی

اصول آموزش کشاورزی
1
-آموزش کشاورزی : موحد محمدی
2
-مهندسی فرآیندهای ترویج و آموزش کشاورزی : حجازی
3
-تکنولوژی آموزشی(چاپ جدید) : احدیان
4
-مهارت‌های آموزشی و پرورشی: دکتر شعبانی
5
-آموزش اثر بخش : دکتر چیذری
6
-کلیات نظام آموزش کشاورزی : ستاد انقلاب فرهنگی
آموزش بزرگسالان
1
-آموزش بزرگسالان : پیتر جارویس - ترجمه سرمد
2
-آموزش بزرگسالان : عیسی ابراهیم زاده
3
-سوادآموزی و آموزش بزرگسالان :صباغیان
4
-روند تحولات در سواد‌آموزی بزرگسالان : بولا
مدیریت
1
-مدیریت در ترویج : چیذری
2
-مدیریت رفتار سازمانی : محمد علی اقتداری
3
-مدیریت رفتار سازمانی : علاقه بند
4
-اصول مدیریت : رضاییان
جامعه شناسی
1
-جامعه شناسی توسعه و توسعه نیافتگی ایران : ازکیا
2
-جامعه شناسی روستایی : وثوقی
3
-مقدمه ای بر جامعه شناسی روستایی : ازکیا
4
-جامعه شناسی روستایی : کلانتری
5
-مقدمه ای بر جامعه شناسی : چیتامبار
6
-تحولات اجتماعی در جامعه روستایی ایران (لهسایی زاده)
7
-جامعه شناسی توسعه : ازکیا
8
-جامعه شناسی روستایی در ایران : طالب پور
زبان انگلیسی : زبان انگلیسی برای دانشجویان ترویج کشاورزی ملک محمدی + زبان کشاورزی 1و2 + فرهنگ زبان ترویج کشاورزی گروه مؤلفاننبع : سایت ایران گل آرا

منبع : سایت ایران گل آرا

 

/ 1 نظر / 20 بازدید
زینب

سلام من فارغ تحصیل ترویج هستم ازتون کمک میخوام[لبخند]