چگونگی تولید شدن ورمی کمپوست توسط کرم‏

ورمی کمپوست نتیجه ی هضم طبیعی غذا در سیستم هاضمه ی کرم می باشد و دوره ی رشد گیاهان را به واسطه ‏وجود میکروارگانیسم های فعال و مفید و همچنین مواد آلی ، تسریع و فعال می کند . همچنین ورمی کمپوست یک ‏کود آلی بیوارگانیک بوده که بسیار نرم ، سبک وزن ، ترد تمیز و بدون بوست و ظاهری کم و بیش شبیه به قهوه ‏ی گرانوله دارد و می توان آن را در کیسه بسته بندی و یا در قوطی هایی به اندازه های مختلف بسته بندی کردو به ‏بازار عرضه کرد.
عبور آرام و پیوسته ی مواد زاید آلی از مسیر دستگاه گوارش کرم ایزینیا فتیدا و آغشته شدن آن ها به ترشحات ‏گوارشی ، مانند ذرات کربنات کلسیم ، آنزیم ها و مواد مخاطی ، متابولیت های مختلف دستگاه گوارش کرم ‏‏(ایزینیا فتیدا) و سرانجام ایجاد شرایط مناسب برای تولیداسید هیومیک، در مجموع شرایطی را ایجاد می کند که ‏ویژگی های متفاوتی با مواد بلعیده شده توسط کرم دارد فرآورده هایی که ورمی کمپوست خوانده می شود ، از ‏لحاظ کیفی یک کود آلی با اسیدیته ی مناسب و سرشار از مواد هیومیکی و عناصر غذایی قابل جذب برای گیاه ‏بوده و دارای انواع ویتامین ، هورمون های محرک رشد و آنزیم های مختلف بوده و از لحاظ ظاهری به صورت ‏دانه شکل ، با رنگ تیره ، بدون بوع نامطبوع و دارای قابلیت عرضه به صورت تجاری استورمی کمپوست ، ‏مواد حاصل از بستر رشد کرم است که پس از دفع از سیستم گوارش کرم ، در محیط باقی می ماند . بنابر این ماده ‏مجموعه ای از فضولات کرم به همراه مواد آلی تجزیه شده و نشده و نیز اجساد و پیله های کرم است که برای گیاه ‏ارزش غذایی فراوانی دارد . مواد دفع شده توسط کرم ها اغلب دارای نیتروژن ، فسفر و پتاسیم ، ۵ تا ۱۱ مرتبه ‏بیشتر از خاک های بدون ورمی کمپوست یا کمپوست کرمی است. بر اثر عبور مواد زاید آلی از سیستم گوارشی ‏کرم ، عناصر قابل استفاده گیاه از حمله عناصر ریز مغذی یا میکرو همچون آهن افزایش چمگیری می یابد . ‏کمپوست کرمی به عمل آمده بدون بو و عوامل بیماری زا بوده و مخلوط کردن آن با خاک سبب تسریع جوانه زنی ‏بذر گیاه و رشد آن می شود. ظرفیت تبادل یونی ورمی کمپوست ، بیش از ۵۰ میلی اکی والان در یکصد گرم ‏است .کیفیت ورمی کمپوست به نوع ماده غذایی که کرم آن را بلعیده است بسیار وابسته است. نسبت کربن به نیتروژن ‏در ورمی کمپوست کمتر از ۲۰ بوده و طول دانه های ورمی کمپوست از ۱ تا ۵ میلی متر است و وزن مخصوص ‏آن کمتر از خاک گلدان است. مقدار هوموس موجود در ورمی کمپوست ۲۰ درصد وزن خشک آن است‏

/ 0 نظر / 64 بازدید