پروفسور یوجیرو هیامی نظریه پرداز برجسته اقتصاد کشاورزی

 پروفسور هیامی در سه مقوله بر پیشرفت دانش اقتصاد کشاورزی تاثیر گذار بوده است : 1- شناخت و تحلیل روشمند واقعیتها و مکانیزم های توسعه کشاورزی که ماحصل تلاش او در این عرصه تالیف کتاب توسعه کشاورزی : یک دیدگاه بین الملل و ارائه نظریه مدل نوآوری القائی می باشد . 2- توسعه روستائی که عمدتا مبتنی بر تحقیقات روستائی وی در فیلی پین و اندونزی بوده و کتاب Peasant’s Marketing as Processing Activities inIndonesia ماحصل این مطالعات است. 3- اقتصاد سیاسی حمایت از کشاورزی که در این زمینه کتاب " Toward an Alternative Land Reform Paradigm " را به اتفاق AgnesQuisumbing و Lourdes Adriano تالیف نمود. پروفسور هیامی به پاس تلاشهای تاثیر گذار بر اقتصاد و توسعه کشاورزی جوایز متعددی را از مجامع معتبر جهانی دریافت نموده است که می توان به جایزه تحقیقات برجسته AAEA در سال 1971 ، مقاله برگزیده علمی سالهای 1976 و 1978 ،جایزه انجمن اقتصاد کشاورزی ژاپن به سال 1967، مقاله برگزیده سال 1969 انستیتو اقتصادهای در حال توسعه و جایزه یادبود توهاتا در سال 1987 اشاره نمود. وی همچنین مدال شی جو هوشو دولت ژاپن را برای یک عمر فعالیت و تلاش ماندگار در سال 1999 دریافت نمود.پروفسور هیامی هم اینک ریاست انجمن اقتصاد کشاورزی آسیا بر عهده دارد.

منبع : سایت دانشگاه سراوان

/ 1 نظر / 32 بازدید