پنجه زنی در غلات

در زمان کوتاهی پس از رویش رشد طولی غلاف ساقه غلات متوقف می گردد و در خاک نزدیک سطح زمین گره انشعاب تشکیل می شود.که پنچه های جدید از این قسمت خارج می شود.

بنابراین مرحله ای که گیاه تولید پنجه می نماید مرحله پنجه زنی می گویند.

با این توضیح که پنجه ها در غلات انشعاب ساقه از گره انشعاب یا گره های موجود در بخش پایئنی طوقه پنجه زنی بستگی به عوامل محیطی و ژنتیکی دارد.

عوامل محیطی  موثر در پنجه زنی غلات پایئزه مثل گندم:

1.رطوبت(نسبت مستقیم دارد)

2.نور خورشید (نور خورشید نسبت مستقیم با پنجه زنی دارد)

3.مواد غذایی و کود ها (نسبت مستقیم دارد)

4.تراکم(نسبت عکس دارد)

5.دما(دماهای پایین باعث افزایش پنجه زنی در غلات پاییزه می شود).

در غلات پائیزه قدرت پنجه زنی چاودار بیشتر از جو و آن نیز بیشتر از گندم است.

در غلات بهاره قدرت پنجه زنی جو بیشتر از یولاف و بیشتر از سایر غلات بهاره است.

منبع : سایت کشاورز تنها

/ 2 نظر / 66 بازدید
ماه تی تی

مرسی از مطلبتون استفاده کردم. موفق باشید

مریم

مرسی