دانش بومی در دامپزشکی

سابقه دامپزشکی سنتی به گذشته های بسیار دور باز می گردد. همزمان با اهلی کردن حیوانات، دامداران به موضوع بهداشت آنها توجه نموده اند. مواد وشروع راهبرهای سنتی دامپزشکی از هزاران سال پیش در آسیا شناخته شده اند. هند،کشورهای یونانی - عربی و چینی از مراکز باستانی دامپزشکی سنتی محسوب می شوند. نظامهای طب باستانی برخی از کشورهای آسیایی بر نظام دامپزشکی، تاثیرگذار بوده و هست. امروزه نیز بسیاری از روش های دامپزشکی سنتی در کشورهای آسیایی مختلف به ویژه هند،نپال، سریلانکا، پاکستان، بنگلادش، میانمار، تایلند، اندونزی، مالزی، چین، لائوس وفیلیپین مورد استفاده قرار می گیرد.

اطلاعات متفاوتی در زمینه تاریخچه دامداری و دامپزشکی کشورهایمختلف، از جمله هندوستان وجود دارد. سابقه دامپزشکی سنتی هند را به دوره امپراتوریآشاکا و حدود ۳۰۰ سال قبل از میلاد مسیح نسبت می دهند. برخی نویسندگان مسایل مربوطبه بیماری های دامی و معالجه آنها در هندوستان را به دوره برهما که از ۸۰۰ سال قبلاز میلاد، آغاز شده منتسب کرده اند. برهمایی های قدیم، در این دوره، کتاب های زیادیدر زمینه بیماری های دام و معالجه آنها نگاشته بودند. در سمپوزیوم جنگل و محیط قدمتاستفاده از گیاهان دارویی و روش های دامپزشکی سنتی در کشور هند به ۱۲۰۰ سال قبل ازمیلاد و دوره شاه آسوکا نسبت داده شده است. پیشینه استفاده از گیاهان دارویی دردامپزشکی کشور هند را به ۵ هزار سال قبل از میلاد مسیح می رسد و به قول یک گروهپژوهشی از سازمان غیردولتی آنترا سابقه دانش بومی دامداری و دامپزشکی در کشور هندبه بیش از ۴ هزار سال قبل باز می گردد.

در هندوستان، از دوران شاهزاده بهاراتا، استفاده از مواد وراهبردهای دامپزشکی سنتی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. در متون زبان سانسکریت ومتونی که به زبان های محلی هند نگاشته شده اند، برخی از مواد و راهبردهای دامپزشکیسنتی، ثبت شده است. در حال حاضر نیز تعداد زیادی از این دست نوشته ها و مواد چاپی،موجود است. امروزه سودمندی بسیاری از روش های درمانی دامپزشکی سنتی هند موسوم بهدامپزشکی آیورودیک که به زبان های سانسکریت و محلی هند وجود دارند، به اثبات رسیدهاست و برخی از متون قدیمی مذکور نیز به زبان های امروزی ترجمه شده است.

قدمت دامپزشکی سنتی در کشور سریلانکا نیز به گذشته های دور بازمی گردد و ریشه در دامپزشکی سنتی هندوستان دارد. بر اساس افسانه های موجود،پادشاهان پیشین کشور سریلانکا گروه های ویژه ای برای درمان دام و احشام خود داشتهاند. برای مثال در قرن سوم، شاه دوتوگمیون پادشاه وقت، تعدادی بیطار برای درمان فیلهای سلطنتی خود داشته است. شاه بوداداس نیز خودش به عنوان یک بیطار به درمانحیوانات دربار می پرداخته است.

درمان دام ها در زمان افلاطون و سقراط و پیروان آنها مورد بیاعتنایی و بی مهری بود؛ زیرا آنها اعتقاد داشتند که بشر دارای روح، ولی حبوان فاقدروح و پست است. نظریه اخیر باعث شده بود تا پزشکی از قرب و منزلت برخوردار گردیده،ولی دامپزشکی مورد بی اعتنایی قرار گیرد. اگر چه در این دوران در روم و بیزانس برخیاز پزشکان به مداوای حیوانات می پرداختند، ولی این افراد را نیز به معابد راه نمیدادند. بعدها انسان به تدریج و از روی عاطفه به مداوای دام های بیمار توجه کرد، اماظهور مسیحیت مجددا باعث شد تا درمان دام ها مورد کم توجهی یا بی توجهی قرار گیرد؛زیرا دین مسیح، حیوانات را فاقد روح می دانست. این وضعیت تا قرن ها ادامه داشت. درقرن های ۱۳ و ۱۴به دلایل مختلف از جمله کاهش سلطه روحانیون متعصب مسیحی، حیوانات ودرمان آنها مجددا مورد توجه قرار گرفتند.

تاریخ دامپزشکی در ایران نیز از قدمت بسیاری برخوردار است. براساس شواهد و قراین، در دوران هخامنشی، پارتیان و ساسانیان، درمانگاه هایی برایمعالجه و درمان حیوانات وجود داشته است. در برخی از نقوش به جا مانده از آریایی ها،استحمام اسب و گاو و دخول آنها به آب، مجسم شده است. برخی نسخ خطی ملی و دینی که ازگذشته های دور در دست است حاوی مباحثی راجع به بهداشت و درمان حیوانات هستند. دکترتاجبخش، تعداد کتاب های خطی دامپزشکی و جانورشناسی موجودات را حدود ۳۰۰ نسخه ذکرنموده است. برخی از دامپزشکان ایرانی که در گذشته از شهرت خاصی برخوردار بودند،کتبی را در زمینه دامپزشکی تالیف کرده اند.

تا پیش از دوران مغول، فن دامپزشکی ایران حتی غنی تر از غرببوده است و غربیان همواره در صدد بهره گیری از فنون دامپزشکی رایج در ایران بودهاند. بعد از حمله مغول، فن دامپزشکی در ایران رو به زوال گذاشت تا جایی که در دورانصفویه و قاجار از کارشناسان کشورهای خارجی نظیر انگلستان، روسیه، فرانسه و سوئدبرای انجام امور دامپزشکی دامداران ایرانی استفاده می شد.

در دهه های گذشته، در اغلب کشورها دولت ها تلاش کردند تا نظامدامپزشکی جدید را جایگزین نظام دامپزشکی سنتی کنند. نظام دامپزشکی جدید، هزینه هایزیادی را بر دولت و یا موسسات اعتباری دیگر، تحمیل می کند. نظام دامپزشکی جدید، دربرخی مواقع به عنوان ابزار سیاسی در دست دولت ها و یا گروه های خاص عمل می کند. ایننظام بر اساس مدل استعماری توسعه بنا شده و ابزار آن داروهای گران قیمتی است کهمعمولا از ترکیبات شیمیایی ساخته شده اند و از این نظر با اهداف توسعه پایدار، همخوانی ندارد.

به دلایل مختلف از جمله معایب و محدودیت های نظام دامپزشکی جدیدو نیز محاسن و قابلیت های نظام دامپزشکی سنتی، برخی از دامداران حتی در دوران گسترشروزافزون نظام دامپزشکی جدید، همواره از مواد و راهبردهای دامپزشکی سنتی برای تامینبهداشت و درمان حیوانات خود استفاده کرده اند.

در دهه های اخیر برخی متخصصان علوم جدید دامپزشکی و پژوهشگراننیز به سمت دامپزشکی سنتی گرایش پیدا کرده و به پژوهش های مرتبط با دامپزشکی سنتیعلاقه مند شده اند. تعداد روزافزونی از پژوهشگران به ارزیابی مجدد مواد و راهبردهایدامپزشکی سنتی و هم چنین مقایسه آن با مواد و راهبردهای رایج در دامپزشکی جدید،اقدام کرده و معتقدند که درک جامع مواد و راهبردهای دامپزشکی سنتی می تواند دراتخاذ راه حل هایی برای مقابله با مشکلات پیچیده ای که در دهه های اخیر بروز کردهاست، مفید واقع شود.

اخیرا در اروپا، تعداد در حال افزایشی از دامپزشکان نیز میکوشند تا با استفاده از مواد و راهبردهای بدیل دامپزشکی نظیر طب سوزنی، هموپاتی وگیاه درمانی بهداشت و درمان حیوانات را تامین کنند.

در دامپزشکی سنتی از مواد و راهبردهای مختلف طبیعی نظیر طبسوزنی، گیاه درمانی، تغذیه درمانی، ماساژ درمانی، حجامت و ...( و ماورای طبیعی (( نظیر دعا و تعویذ و طلسم و ...) جهت سالم و بهره ور نگه داشتن حیوانات و نیز کنترلآفات و بیماری های آنها استفاده می شود. وجه مشترک مواد و راهبردهای اخیر، عدماستفاده از داروهای شیمیایی است.

منبع : سایت آفتاب

/ 4 نظر / 19 بازدید
امیر سالار سید رزاقی

سلام دوستان لطفا از وبلاگ دانشجویان اصلاح نباتات ساوه دیدن فرمائید. مرکز تحقیقات ژنتیک WWW.genetics-research.persianblog.ir با نظرات پیشنهادات و انتقاداتتون ما را خوشحال کنید.

به نام خدا کتاب دانش بومی با تأکید بر جامعه روستایی ایران، نوشته جلال یوسفی به صورت پی دی اف با قیمت مناسب به فروش می رسد. برای اطلاع از نحوه تهیه به آدرس زیر مراجعه فرمایید. http://jalalyousefi.com/post/526

مصطفی

مسیحیت در زمانی که تحریف نشده بود اتفاقا به حیوانات بسیار توجه داشته و حقوقشان را محترم میشمرده است.حالاشاید راهبان متعصب اینگونه نبودند.دقت کنید.