پرورش کرفس

این گیاه در اکثر نقاط جهان کشت می شود و محل اصلی و اولیه آنرا سواحل مدیترانه و اروپای شمالی و آسیای غربی می دانند .ولی به تحقیق مشخص نیستکه این گیاه از کدام نقطه جهان به نقاط دیگر برده شده است .

مصرف کرفس ، در انواع اعذیه و ساتلادها به عنوان یک سبزی خوش بومتداول است .

انواع کرفس :

انواع مختلفی از کرفس بدست آمده که دو نوع آن معروفتر می باشند .

۱)کرفس برگ : که از ساقه و برگ آن استفاده می شود .

۲)کرفس قمری : که از ریشه آن که ضخیم شده و در سطح خاک قرارمی گیرد استفاده می گردد .

مصرف این نوع کرفس در ایران زیاد متداول نمی باشد .کرفس به سرماو گرمای شدید حساسیت نشان می دهد . به همین علت توجه به آبیاری این گیاه اهمیت دارد .

آب و هوا و خاک :

این گیاه مخصوص مناطق معتدل و معتدل سرد می باشد و احتیاج به آبفراوان دارد . به همین دلیل در نقاطی که تابستان مرطوب و یا پائیز و بهار طولانیدارند بهترین محصول بدست می آید . بهترین خاک برای کشت کرفس ، خاک های شنی رسینمدار می باشند .ولی اگر آب و هوا و میزان رطوبت مناسب و مساعد باشد در هرخاکی کشتمی شود .

کرفس به مواد غذایی احتیاج مبرم دارد و به همین دلیل بایستیزمین محل کشت کرفس را تقویت نمود و بخصوص کودهای ازته مورد نیاز این گیاه هستند .

روش کاشت :

کشت و تکثیر کرفس ، فقط به وسیله بذر صورت می گیرد .بذر اینگیاه کوچک ( ریز) و سه گوش است .

کشت کرفس ، از اوایل اسفندماه تا اواسط فروردین ماه در خزانهانجام می گیرد . به این منظورپس ازکاشت بذرروی آن را با خاک برگ پوسیده میپوشانند ومرتبا آبیاری می کنند تازمانی که بذرها سبز شده و بوته های کرفس ۴ برگه شوند . آنگاه بوته های جوان را از خزانه خارج ساخته به خزانه دوم منتقل میسازند وآنها رابه صورت خطی به فاصله چندسانتیمتر ازیکدیگر نشاء میکنند. پس از آن که بوته ها قویشدند ، در اواخر اردیبهشت ماه و اوایل خردادماه آنها را از خزانه دوم خارج ساخته وبه زمین اصلی منتقل می نماایند .

بوته های جوان را روی ردیف هایی به فاصله ۳۰ تا ۴۰ سانتیمتر ازیکدیگر و بفاصله ۳۰ تا ۴۰ سانتیمتر از هم می کارند .

آنگاه زمین را آبیاری نموده دقت می نمایند که مرتبا آبیاریانجام شود ، زیرا آبیاری مرتب در رشد گیاه بسیار موثر خواهد بود .

این امکان نیز وجود دارد که گیاه را مستقیما از خزانه اول بهزمین اصلی منتقل سازند و به هر صورت مواظبت های زراعی لازمه کار می باشد . وجینکردن و سُلُه شکنی در کشت کرفس ، بسیار هم و ضروری است .

بتدریج که گیاه رشد می کند ، پای بوته ها را خاک می دهند و یابرگ های پائینی را بدور بوته جمع می نمایند و با یک ساقه و یا برگ خودش اطراف آن رامیبندند . این روش در سفید شدن ساقه های کرفس بسیار موثر می باشد .

بذرگیری :

برای بذرگیری از کرفس ، در پائیز تعدادی از بوته های قوی و سالمرا انتخاب نموده آنها را به فاصله ۵۰ سانتیمتر از یکدیگر میکارند و سعی مینمایند کهسرمای زمستان صدمه ای به آنها وارد نسازد .

در صورت شدت سرما روی بوته ها را با برگ خشک می پوشانند و اواسطفروردین ماه سال بعد که هوا خوب و مساعد شد برگ های خراب شده بوته ها را قطع نمودهتا بوته های کرفس گل کنند .

بذراین گیاه بنا به درجه حرارت هوای محل درمردادماه و تیرماهمیرسد. قبل از آن که بذرها به زمین بریزند ساقه های حامل بذر را قطع نموده ، سپس درمحل سایه خشک می کنند . بذر را از پوسته آن جدا ساخته در ظرف مناسب نگهداری می کنندتا بموقع مورد استفاده قرار دهند .

منبع : سایت آفتاب

/ 1 نظر / 29 بازدید
امیر سالار سید رزاقی

سلام دوستان لطفا از وبلاگ دانشجویان اصلاح نباتات ساوه دیدن فرمائید. مرکز تحقیقات ژنتیک WWW.genetics-research.persianblog.ir با نظرات پیشنهادات و انتقاداتتون ما را خوشحال کنید.