پوشش گلخانه

پوشش شیشه ای: کیفیت و مرغوبیت شیشه و نیز ابعاد آن درمیزان عبور نور تأثیر دارد. هر چه درصد آهن در شیشه بیشتر باشد، شیشه کدرترشده و درصد نور کمتری را از خود عبور می دهد. قطعات بزرگتر شیشه از نظرعبور نور بهتر از قطعات کوچک است زیرا بع قاب آهنی یا چوب کمتری نیاز دارد وسایه اندازی کمتری در گلخانه انجام می شود. ولی شیشه های بزرگ در برابربرف و باد مقاومت کمتری دارند و زودتر می شکنند. درز بین شیشه ها و قالبهایفلزی اکثراً مقداری هوا را از خود عبور می دهند. به همین دلیل پوشش شیشهای دائماً تهویه مختصری در گلخانه ایجاد نموده و به علت خارج کردن رطوبتاضافی کمتر از پوشش پلاستیکی عرق می کند.
امروزه گلخانه باپوشش شیشه ای از پرهزینه ترین انواع گلخانه ها است و اگر چه چنینساختمانهایی صر سال یا با نگهداری صحیح حتی بیش از این دوام می آورند ولیهزینه بالای ساخت و نگهداری آنها به اضافه مشکلتر بودن احداث آنها نسبت بهپوششهای پلاستیکی سبب شده است که اکثر تولیدکنندگان محصولات گلخانه ای رویبه استفاده از این پوشش پلاستیکی بیاورند.
پوشش پلاستیکی: برایپوشاندن گلخانه ها از ورقه های نازک پلاستیکی مانند پلی اتیلن، پلی استر،پلی کلرید وینیل (p.v.c) پلی فلوئوریدوینیل (p.v.f) استفاده می شود. امروزه به دو دلیل از پلی اتیلن استفاده میشود:
1.
این پلاستیکرا می توان روی اسکلتهای دائمی گلخانه به کار برد که خود صرفه جویی قابلملاحظه ای با توجه به هزینه گلخانه های شیشه ای است. حتی می توان پلاستیکرا روی اسکلتهای کم دوام نظیر آنهایی که در گلخانه های کوآنست بکار می روندمورد استفاده قرار داد.
2.
هزینه حرارتی این گلخانه ها در مقایسهبا گلخانه های یک لایه ای یا گلخانه های frp به میزان 40% پائینتر است.
پلیاتیلن بیشترین مورد استفاده را در پوشش گلخانه هادارد. تقریباً تمامگلخانه های اخیر دولایه اند. لایه بیرونی معمولاً6 mm ضخامت دارد. درحالیکهلایه دورنی ممکن است0.1-0.5mm ضخامت داشته باشند. پلی اتیلن مورد استفادهبرای پوشاندن گلخانه حاوی ماده ضد (uv) (اشعه ماورای بنفش) هستند. درغیراینصورت چنین ورقه نازکی فقط می توانست به مدت یک فصل گرم دوامبیاورد. طول عمر معمول این ورقه ها 3 سال است و اخیراً نوعی ورقه پلاستیکیتولید شده است که 4 سال عمر دارد و به بازار نیز عرضه شده است.

/ 1 نظر / 8 بازدید
شرکت گوهردشت فرجاد

دوست عزیز سلام متاسفانه لینک شما از سایت گوهردشت فرجاد پاک شد لینک ما را نیز از وبلاگتان در صورت تمایل حذف نمایید تا خدای نکرده مدیون نباشیم با تشکر