مقاومت برنج به سرما

الف – جوانه زنیبذر و رشد نشاء
ناگاماتسو (1942) عمل جوانه زنی را در درجه حرارتپایین برای بسیاری از کولتیوارهای برنج مطالعه کرد. کولتیوارهای نواحیمعتدل، نظیر زیرگونه ژاپنی در ژاپن، کره و شمال چین، و کولتیوارهای ایتالیا) ترجیحا کولتیوارهای زیرگونه جاوانیکا ) به شدت قادر به جوانه زنی دردرجه حرارت پایین بودند. با این حال، کولتیوارهای گرمسیری و نیمه گرمسیریدر نواحی ژاپونیکای فیلیپینی و تایوانی در درجه حرارت پایین به آرامی جوانهزدند. سرعت جوانه زنی کولتیوارها از چین و ایالات متحده آمریکا متوسط بینکولتیوارهای گرمسیری و معتدل بود.

ب – زردی برگ ها
هنگامیکه جوانه زنی و رویش در درجه حرارت پایین، 20 تا 10 درجه سانتی گراد انجامگرفت، بسیاری از کولتیوارهای برنج گرمسیری معمولا قادر به رشد نبودند واغلب آن ها علایم مشخص زردی برگ، پوسیدگی و حتی مردگی را نشان می دادند. دردرجه حرارت پایین، اکثرا کمبود کلروفیل نشاء ها (زردی برگ ها )، گاهیاوقات خطوط یا نوارهای سفید روی برگ ها یا سفیدی برگ های تازه، مشاهده میشوند. اومورا و چونگ در کار مطالعاتی خود در سال های 1976 و 1980 میزانتوسعه زردی برگ های کولتیوارهای برنج را در 17 درجه سانتی گراد به 5 نوعطبقه بندی نمودند. انواع صفر و یک به عنوان سبز معمولی در مقابل انواع ii، iii و iv طبقه بندی شدند. زردی برگ ها در درجه حرارت پایین همراه با سهخصوصیت دیگری که درمیان کولتیوارهای هندی با فراوانی زیاد توزیع می شوند،یعنی، نوع c طبقه بندی ماتسو در سال 1952 تبیین گردیدند: نمونه زیموگراماسید فسفاتاز، واکنش مثبت به فنل و نوع c شکل دانه. رابطه ای بین زردی برگها، قدرت جوانه زنی در درجه حرارت پایین، و سه خصوصیت ذکر شده دربالامشاهده نگردید. تاکاهاشی و کایی موری ظاهرشدن زردی پهنک برگ را در درجهحرارت پایین ( 15 درجه سانتی گراد ) در میان ارقام زیر گونه ژاپنی،جاوانیایی و هندی مطالعه کردند. بعضی تیپ های بومی هندی، اوس و تجره، زردیمشخص است. زیرگونه ژاپنی، جاوانیایی و مخصوصا ژاپنی در درجه حرارت پاییننسبت به زردی، تحمل بیش تری دارند. بورو، تیپ بومی هندی، تیپ متوسط بینبولو (جاوایی ) و اوس یا تجره بود vi ) برنج های وحشی آسیایی دردرجه حرارت پایین زردی قابل ملاحظه ای را در برگ نشان دادند. درحالی که،برنج وحشی و زراعی آفریقایی نسبت به درجه حرارت پایین تحمل بیش تری داشت. ( 

dمقدار غلظت استخراج شده از 50 میلی گرم ماده خشک با 50 میلی لیتر محلولاتانول گرم، 70 درصد را نشان می دهد b. درجات i و ii رنگ سبز عادی را نشان

/ 1 نظر / 6 بازدید
سحر

هر ثانیه که میگذرد چیزی از تورا با خود میبرد زمان غارتگر غریبی است.... همه چیز را بدون اجازه ام میبرد وتنها یک چیز را همیشه فراموش میکند احساس دوست داشتن تورا....؟؟؟ سلام مهربون کلبه سراسر زیبات رو دیدم مهربونم....تبریک می گم..راستی شهادت مظلومانه امام عزیزمون امام رضا علیه السلام را به شما و خانواده محترمتون تسلیت می گم.دوست داشتی یه سربه کلبه من بزن با یه آپ جدید ویه حس تازه به روز کردم...منتظر قدمهای صمیمی شما هستم...روز خوش