سوسک ها ، هیولاهای کثیف

سوسک ها حشراتی هستند که از زمانهای قدیم روی کره زمین وجودداشته اند؛ این حشرات در تمام دنیا خصوصا مناطق گرمسیر انتشار دارند وگرما دوست میباشند و در طول روز پشت رادیاتورها، نقاط تاریک مثل مجاری فاضلاب، دستشویی، حمام،شکاف دیوارها، سقف، کف پوش، پشت کاغذ دیواری، زیر موزائیک، زیرقفسه ها و... یافت میشوند.

امروزه سوسک ها از آفات بسیار مهم اماکن مختلف به شمار می روند،این حشرات در منازل، ادارات و اماکن دیگر تخم ریزی می کنند و در غذا و آب با انسانشریک می شوند. فعالیت بیشتر این حشرات در شب بوده و در چرخه بهداشتی نقش تخریبیزیادی دارند؛ آنها

همه چیزخوارند و علاوه بر مواد غذایی انسان از مواد آلی در حالفساد موجود در زباله، مدفوع انسانی و حیوانی و حتی خلط انسانی نیز تغذیه می کنند. آنها همچنین به برگرداندن بخشی از مواد غذایی هضم شده خود و دفع مدفوع روی غذا عادتدارند لذا آلوده به عوامل بیماریزا شده و باعث آلودگی مواد غذایی و ظروف می شوند.

در جوامع پیشرفته وجود این حشرات در آشپزخانه، حمام، رستورانها،بیمارستانها و... علامت مهمی در پایین بودن سطح بهداشت محیط، شرایط اجتماعی واقتصادی است. سوسک ها معمولا تمایل به نزدیک شدن و گاز گرفتن انسان را ندارند ولیدر مورد نوزادان و افراد ناتوان و ضعیف مواردی از گاز گرفتگی سوسک ها دیده شده استکه گاهی موجب زخمهای سطحی و عفونی و به تبع آن انتقال عوامل بیماریزای مختلف به بدنافراد می شوند. گاهی نیز مواد مترشحه از بدن سوسک مانند مدفوع، استفراغ و خود سوسکها برای بعضی افراد ایجاد حساسیت می نمایند، البته به وجود آمدن و اکنش های روانیخاص در مواجهه با تعداد زیادی از این حشرات نیز در برخی افراد مشاهده شده است.

فرم بدن سوسک به گونه ای است که می تواند از شکاف های باریکعبور کند، جالب است بدانید که سوسری های نوزاد قادرند از شکافی به باریکی ۵.۰ میلیمتر عبور کرده و یا در آن مخفی شوند، سوسری های نر بالغ می توانند از شکافی بهباریکی ۲میلی متر و سوسری های ماده (به علت شکم بزرگتر و بارداری) از شکافی بهباریکی ۵میلی متر عبور کرده و یا در آن مخفی شوند. از دیگر نکات جالب در ارتباط باسوسری ها (سوسک های حمام) این است که این نوع سوسک ها بسیار تنبل بوده به طوری که۸۱ساعت را در شبانه روز در استراحت به سر می برند. آنان همچنین قادرند نفس خود رابه مدت ۰۴ دقیقه زیر آب حبس کنند پس نباید فکر کنید اگر با آب فراوان آنها را بهداخل فاضلاب فرستادید دیگر سر و کله شان پیدا نمی شود.

این موجودات سرعت زیادی داشته (یک متر در ثانیه) همچنین سرعتعکس العمل آنها از انسان بیشتر است (در حدود ۰۰۱.۱ ثانیه) و می توانند در عرض یکثانیه ۵۲ بار تغییر مسیر دهند جالب تر آن که چنانچه سر یک سوسک حمام قطع گردد اینحشره قادر است تا یک هفته زنده بماند و پس از یک هفته تنها به علت بی آبی می میردچون دهانی ندارد که با آن آب بخورد. حال با توجه به موارد ذکر شده باید به فکرشناسایی راه های مختلف مبارزه با این حشرات موذی و کثیف بود؛ باید گفت که بهترینروش پاک نمودن محیط از زیانها و مشکلات به وجود آمده به وسیله حشرات (از جمله سوسکها) کنترل خود حشرات است که این کنترل بایستی با مطالعات کافی در مورد نحوه زندگیحشره، محیط زیست، عادات غذایی و تخم ریزی و... انجام پذیرد تا باعث بروز مشکلاتدیگر نشود.

با توجه به زیانهای بهداشتی و اقتصادی ناشی از وجود سوسک ها دراماکن، لازم است که محیط زیست انسانی از وجود این حشرات پاک شده و پیشگیری های لازمجهت جلوگیری از پیدایش و ازدیاد آنها به عمل آید. بهسازی محیط بهترین روش مبارزه باسوسک هاست که طی آن لازم است پناهگاه های سوسک ها از بین برده شوند که برای این کارلازم است:

۱)چهارچوب درهای فرسوده عوض شود

۲)کلیه شکاف دیوارها، کف، سقف، درزهای بین پله ها و... باسیمان دقیقا گرفته شود

۳)از ریخت وپاش مواد غذایی و انبار کردن پس مانده های موادغذایی و... در ساختمانها جلوگیری شود.

۴)آب انبارها و مخازن آب به طرز صحیح باید پوشانده شوند، نصبصحیح و تراز نمودن سیفونها، خشکاندن محیط های مرطوب، گذاشتن توری در مدخل هواکش وچاه های فاضلاب و... از ورود و خروج سوسک و لانه گزینی این حشرات جلوگیری می کند.

علاوه بر بکارگیری موازین بهسازی با استفاده از سموم حشره کشنیز می توان به مبارزه با سوسک ها پرداخت که این روش با توجه به ایجاد آلودگی محیطزیست به عنوان آخرین روش برای مبارزه با سوسک ها تلقی می گردد؛ استفاده از این سمومبه روش محلول پاشی، گردپاشی و طعمه گذاری انجام می شود که برای انتخاب سم و نحوه وزمان سم پاشی بهتر است با متخصصین مربوطه مشورت گردد زیرا اگرچه وجود سوسک ها در اماکن موجب بروز مخاطرات بهداشتی فراوان می گردد اما خطرات ناشی از استفاده ازترکیبات سمی برای از بین بردن آنها به خصوص در صورتی که با رعایت کامل جوانب احتیاطنباشد به مراتب بیشتر از وجود سوسک هاست.

به یاد داشته باشید که قبل از سم پاشی، محل های موردنظر تمیز ودر صورت امکان شستشو گردند و مواد غذایی، ظروف غذاخوری، وسایل کودکان، وسایل خوابو... از محل خارج یا روی آنها کاملا پوشانده شود. البته چون اثر ماندگاری سموممتفاوت بوده و از طرفی با شستن، سموم از بین می روند بنابراین باید برای بیش از ۲تا ۳ ماه سمپاشی تکرار گردد تا سم روی سموم باقی مانده و اثرگذار باشد.

منبع : سایت آفتاب

/ 0 نظر / 3 بازدید