بیماری های پوستی ناشی از شغل

افرادی که بنا به مقتضیات شغلی، زیاد در معرض نور آفتاب هستند،سردسته بیماران مبتلا به سرطان پوست هستند؛ چون بیشتر سرطان های پوست به واسطه زیادقرار گرفتن در معرض نور خورشید ایجاد می شود. پس بحث «بیماری های پوستی ناشی ازشغل» را با این مشاغل شروع می کنم.

شغل و نورآفتاب

کشاورزان، دامداران، کارگران ساختمانی، آسفالتکاران، رفتگرانشهرداری، رانندگان وسایط نقلیه عمومی، حتی پلیس های راهنمایی و رانندگی که دایمدرخیابان ها و زیر نورمستقیم آفتاب کار می کنند، ملوانان و کارگران کشتی و... مجبورند ساعت های طولانی در معرض نور خورشید باشند و این برای پوست آنها زیان آوراست. سم پاشان در سمپاشی درختان از ماده ای شیمیایی استفاده می کنند که مقابل آفتابممکن است حساسیت ایجاد کند وکافی است که آفتاب زیاد به شخص بتابد تا این فعالیتآغاز شده و این واکنش غیرطبیعی به وجود بیاید و چون بیمار شغلش طوری است که بایددایم در معرض آفتاب باشد ممکن است مشکلش روزبه روز بدتر و وخیم تر شود و بعد ازمدتی کار کردن دچار معضلاتی شود.

شغل و گرما و سرما

کار کردن درمحیط های گرم هم می تواند مشکل های پوستی ای را برایشاغلان ایجاد کند. مهم ترین مشکل پوستی در محیط های گرم، عرق جوش است. عرق جوش،ضایعه ای پوستی به دلیل تعریق بیش از حد است. این بیماری را در افرادی که پوست حساسدارند، بیشتر می بینیم. نانواها، کارگران کوره و کارگران معدن باید تدابیریبیندیشند تا زیاد عرق نکنند یا محیط کارشان را به نحوی خنک کنند که این مشکل ایجادنشود؛ زیرا وقتی عرق جوش ایجاد شد، درمان صرفا به صورت علامتی خواهد بود و بهتریندرمان، دور شدن از محیط است.

بعضی از افراد به روش های مختلف در محیط کارشان دچار سوختگی میشوند، مثل کسانی که بامواد محترقه کار می کنند و هر لحظه امکان آتش گرفتن آنهاوجود دارد، کسانی که با انواع اسیدها کار می کنند، آتش نشان ها که دایم با آتشسروکار دارند، افرادی که با مواد شیمیایی کار می کنند و دچارسوختگی های شیمیایی میشوند که عوارض خاص خودش را دارد، این سوختگی ها ممکن است بسیار شدید بوده و درمواردی حتی به مرگ منجر شود و این مساله به کرات در بعضی از مشاغل دیده می شود. افرادی که با مواد رادیواکتیو سروکار دارند، این افراد هم باید به شدت نکات ایمنیرا رعایت کنند زیرا حساسیت و درماتیتی که ناشی از مواد رادیواکتیو است زخم هایی رادر پوست به وجود می آورد که بهبودی آنها بسیار مشکل است.

افرادی هم هستند که شغلشان در محیط های سرد است؛ مثل افرادی کهدر سردخانه ها یا در کوهستان و پیست های اسکی کار می کنند و در مواجهه با سرما دچارمشکل می شوند که البته در حالت طبیعی هم ممکن بود این مشکل را داشته باشند ولی بهتناسب شغلشان، مشکلشان بیشتر است. این افراد به دلیل ایجاد پروتئین های غیرطبیعی درسرم خونشان، نسبت به سرما حساسیت دارند؛ نه به دلیل اینکه صرفا شغلشان در مواجه باسرما است. این افراد دچار زخم های خیلی شدید و عوارض ناتوان کننده ای می شوند کهزندگی طبیعی آنها را مختل می کند و لازم است که فرد حتما شغلش را عوض کند.

شغل و مواد شیمیایی

در مورد نیکل و کرومات، حساسیت پوستی بسیار شیوع دارد امابسیاری از مواد دیگر همچون چسب های صنعتی، اسانس های مختلف، عطر، ادکلن و خیلی ازمواد آلرژی زای دیگر نیز می توانند به تناسب با شغل بیمار اگزما، حساسیت و ضایعاتپوستی برای فرد ایجاد کنند. همچنین فرآورده های نفتی هم می تواند به طریقی روی پوستاشکال هایی ایجاد کند اما به طور کلی هیدرات های کربنی که در آنها هالوژن به کاررفته است مانند کلر، بروم و ید برای پوست مضرند که همه این مواد در فرآورده هاینفتی یافت می شوند و می توانند برای شاغلان در پمپ های بنزین، پالایشگاه ها وتعمیرکاران اتومبیل و دیگر وسایط نقلیه که با گازوییل، نفت، بنزین، روغن های صنعتی،گریس و مواد مختلف سرکار دارند ضایعه های پوستی ایجاد کنند.

این ضایعات سبب بدشکلی، خارش، تحریک، اگزما و جوش های ریز درمحل های تماس پوست با این هیدروکربن ها می شود و به مرور زمان و به دلیل مزمن شدنشان وضعیت پوست بدتر می شود. این افراد یا باید در شغلشان تغییری ایجاد کنند یاتدابیری را رعایت کنند که دچار این مشکل ها نشوند. ضمن اینکه باید بهداشت و تمیزیلباس کارشان را هم رعایت کنند.

زیرا لباس کار آلوده به این مواد می تواند بیماری آنها را تشدیدکند. به همین دلیل استفاده از لباس های کار مخصوص پیشنهاد می شود؛ زیرا لباس کارآلوده به این مواد می تواند بیماری آنها را تشدید کند. به همین دلیل استفاده ازلباس های کار مخصوصی که از تماس زیاد با این مواد جلوگیری می کند، می تواند در رونددرمان کمک کننده باشد. همچنین کسانی که در خشک شویی کار می کنند در معرض ماده ای بهنام «پرکلراتیلن» هستند. این ماده می تواند در افراد شاغل در این بخش علاوه براگزماهای تماسی که ذکر شد مشکل های عروقی در پوست ایجاد کند.

شغل و عوامل میکروبی

در بعضی از مشاغل، افراد در مواجهه با عوامل میکروبی و قارچیهستند و ناراحتی های پوستی حاصل از آنها در بسیاری از شاغلان دیده می شود. مانندکسانی که در استخرها کار می کنند، ماهیگیران، شالیکاران و تمامی کسانی که شغلشان درمحیط های مرطوب است. این مشکل ها از عوارض فیزیکی که در پوست ایجاد می شود تابیماری های پوستی عفونی که در مناطق مرطوب میزان پیدایش شان بیشتر می شود، متغیراست. مثلا قارچ ها در محیط های گرم و مرطوب فعالیت می کنند.

برخی میکروب ها در کسانی که با ماهی سروکار دارند یا افرادی کهبا آکواریوم کار می کنند، می توانند عوارضی در پوست ایجاد کنند و در نتیجه اینافراد باید از دستکش ها و پوشش های مخصوص استفاده کنند. گاهی ممکن است فرد بیماریزمینه ای داشته باشد و به تناسب شغلش در معرض آلودگی های زیادی باشد این امر ممکناست واکنش های بدی در پوست ایجاد کند. مانند فردی که بیماری دیابت دارد و در محیطآلوده به انواع قارچ ها و میکروب ها کار می کند. اگر شغلش کمی خشن هم باشد و جراحتهایی در پوست او ایجاد شود مشکل های زیادی برای بیمار پیش خواهد آورد.

تأثیر ابزارآلات شغلی بر پوست

برخی از ناراحتی های پوستی در مشاغل به دلیل استفاده از ابرازمخصوص به آن شغل است؛ مانند آرایشگرها که در تماس زیاد با آب، رطوبت و همچنیندرتماس با مواد شیمیایی هستند و هنگام اصلاح، خرده های مو بین انگشتان شان جمع میشود و سبب مشکل های پوستی می شود.

طرز نگه داشتن قیچی نیز ممکن است سبب ایجاد تاول در انگشتانآنها شود و همین طور نوازندگان سازهای بادی دچار مشکل های پوستی در ناحیه لب میشوند یا نوازنده های ویولن که در ناحیه چانه دچار ضخامت پوست و پینه می شوند. نجارها، آهنگران و مکانیک ها نیز که دایم ابزار خاصی را در دست دارند و با آن کارمی کنند، دچار پینه های مختلف یا میخچه در قسمت های مختلف دست یا پایشان می شوند. حتی فشار ناشی از کفش های صنعتی و کفش های ایمنی هم این مشکل ها را ایجاد خواهدکرد.

افرادی که زیاد تایپ می کنند یا پیانو می زنند و انگشتان شانحرکات زیادی دارد یا افرادی که از مته ها و چکش های پنوماتیک استفاده می کنند، رگهای دستشان دچار مشکل شده و دچار عوارض پوستی می شوند.

منبع : سایت آفتاب

/ 1 نظر / 3 بازدید
امیر سالار سید رزاقی

سلام دوستان لطفا از وبلاگ دانشجویان اصلاح نباتات ساوه دیدن فرمائید. مرکز تحقیقات ژنتیک WWW.genetics-research.persianblog.ir با نظرات پیشنهادات و انتقاداتتون ما را خوشحال کنید.