تمشک

آب وهوا

تمشک قرمز وتمشک سیاه میوه های مناطق سرد بوده ونیاز به سرمای متوسط زمستان برای تولید محصول قابل قبول دارند.تمشک سیاه از گرما وبادهای خشک که موجب پلاسیده شدن میوه ها می گردد.باید محافظت شود ونیاز به رطوبت کافی داشته ودر مجموع کمی مقاوم تر از تمشک قرمز بوده ومقاومت آن در برابر خاک های مرطوب وآب وهوای گرم بیشتر می باشد.هر دو گونه تمشک تا حدی به سایه مقاوم بوده وبرای کشت تجاری نیاز به بادشکن در تمامی  جهات دارند.همچنین این دو گونه به خاک با زهکشی خوب وظرفیت مناسب نگه داری آب نیاز داشته  ودر خاک های اسیدی رشد ونمو خوبی دارند.این گیاهان بر حسب گونه ورقم به ۱۰۰۰ تا ۱۶۰۰ ساعت سرما برای تمایز یابی  گل نیاز داشته ودمای زمستان را تا ۳۰c- تحمل می نمایند.

عادت گلدهی

تمشک قرمز دارای گل آذین گرزن بوده وتمشک سیاه دارای گل آذین خوشه ای ساده می باشد.گل انگیزی گلها در تمشک شهریور ودر جانب شاخه های یک ساله بوده وگلدهی در خرداد تا تیر ماه سال بعد می باشد.اکثر ارقام تمشک خود بارور بوده وتوسط حشرات گرده افشانی می شوند.در تمشک قرمز ودر تمشک سیاه  در سال اول رشد رویشی  شاخه ها قوی بوده وتنها برگ تولید می نماید.گل های آنها در بهار سال دوم بعد از کاشت ظاهر شده ومیوه ها در زی ماههای تابستان می رسند. شاخه های طویل که به انها کن می گویند. پس از تولید میوه خشک شده واز بین میروند وجای خود را به شاخه های اولیه که هر سال از محل طوقه می رویند،می دهند.

میوه دهی:

میوه درتمشک از نوع مجتمع بوده .میوه های واقعی شفتک ها می باشند. منحنی رشد میوه درتمشک به صور سیگموئید مضاعف بوده ودوره تقسیم سلولی آن با باز شدن گل ها متوقف می شود.در تمشک دم غنچه ها رشد نا مساوی دارند.(در وت فرنگی رشد مساوی دارند) وتحت شرایط مدیریت خوب ،عمر این گیاههان  ۱۲ _۷ سال می باشد.همچنین میوه درتمشک ها نافراز گزا بوده  وهنگام رسیدن فاقد اوج تنفسی بوده واتیلن کمی تولید می کند.

تمشک قرمز

تمشک قرمز گیاهی درختچه ای وبدونه یغ بوده وبا پاجوش وقلمه ریشه ازدیاد می شود.این گیاه وتوانایی پاجوش دهی بالایی داشته  وپاجوش های اظافی را باید هرس کرد.شاخه  های این گونه نیاز به قیم دارند تا به صورت عمودی قرار بگیرند .برای تربیت شاخه ها در این گیاه از روش دیواری  یا پرچین ،درختچه ای وهدایت شاخه ها روی حفاظ های توری استفاده می شود.تمشک قرمز برای گل انگیزی  به روز کوتاه ودمای خنک (۱۳ درجه سانتی گراد) نیاز داشته ولی در این دما وروز بلند گل نمی دهد.میوه های آن مخروطی شکل بوده  ودر طی یک دوره یک ماهه(اواخر خرداد تا اواخر تیر) به تدریج رسیده وبلافاصله برداشت می شوند. قسمت مرکزی  میوه تمشک قرمز هنگام جداسازی از شاخه از آن جدا شده ومیوه ها توخالی وفنا پذیر بوده و گوشت آن به سرعت نرم وشروع به فساد می کنند.بنابر این میوه های آن را باید بلافاصله  پس از برداشت به انبار سرد منتقل نمود ویا آنها را منجمد کرد.از ارقام مهم تمشک قرمز می توان به کنبای،چیلیوک،نوتکا و ویلامنت اشاره کرد.

 تمشک سیاه

تمشک های امروزی از نوع تمشک سیاه می باشند.تمشک سیاه یک گیاه قوی،تیغ دار وسریع الرشد است.این گونه قوی تر از تمشک قرمز بوده  ،ولی برای رسیدن ودست یابی به اندازه خوب میوه نیاز به آبیاری و کافی وفراوان  دارد.این گیاه حتمأ نیاز به قیم داشته  ودر غیر این صورت وقتی که شاخه روی زمین  پراکنده شوند پرورش آنها بی فایده می باشد.ازدیاد این گیاه استفاده از خوابانیدن انهای بوده که زمان انجام آن زمستان می باشد.برای تربیت تمشک سیاه روی سیم یه روش باد بزنی ،موجی ،وطنابی استفاده می شود.

زمان اصلی تمشک سیاه در اواخر پاییز وپس از برداشت محصول بوده وشامل حزف شاخه هایی استکهقبلآ محصول تولید کرده اند وهمچنین شاخه هایی که نیازی به وجود انها برای جایگزین نمودن با شاخه های میوه دهنده وجود ندارد. در خاک های قوی ودر مورد ارقام قوی  هرس دومی نیز ضرورت پیدا می کند. که در اواخر اردیبهشت باید انجام شود .تمشک سیاه دارای میوه های گرد با انه های بیشتر است.در هنگام برداشت میوه تمشک سیاه  ،مغز میوه  درداخل آن باقی می ماند.از ارقام مهم تمشک سیاه می توان به سیلوان بری،لوگان بری، ولاون بری ویانگ بری اشاره کرد.

/ 3 نظر / 163 بازدید
bahram bahrami

ممنونم بابت مقاله های بسیار خوبتون انشالله که موفق باشید.من دانشجوی رشته تکنولوژی تولیات باغی در دانشکده کشاورزی نیشابور هستم. [لبخند][لبخند]

شعبانی

سلام ممنون بابت این همه اطلاعاتتون که در اختیار گذاشتین من در مورد پودر لسنیک سوال داشتم چطور با شما ارتباط بر قرار کنم.