لزوم بکارگیری آفت کش های کم خطر در کشاورزی

گیاهان به واسطه داشتن ترکیبات فعال بیولوژیکی سیستم دفاعی بسیار پیشرفته ای علیه آفات دارند. امروزه دانشمندان در میان این متابولیت های ثانویه در جستجوی ترکیبات جایگزین آفت کش های رایج شیمیایی هستند. کشور ما با داشتن فلور غنی خاستگاه بسیاری از گیاهان آفت کش است و توجه به این پتانسیل می تواند نیاز به آفت کش های سنتتیک را تا حدودی مرتفع سازد. امروزه گروه وسیعی از فرآورده های سمی بیولوژیک حاصل از گیاهان آلی ، باکتری ها ، آفات بیماری های نباتی و علفهای هرز در دسترس است.اهمیت این مواد از این نظر است که هم خودشان مستقیما برای دفع آفات و هم به عنوان نمونه برای تولید فرآورده های جدید دفع آفات قابل استفاده هستند. گیاهان متابولیت های ثانویه از قبیل ترپنوئیدها، آلکالوئیدها، پلی استیلن ها ، فلاونوئیدها ، اسیدهای آمینه و قندهای معمولی دارند که بسیاری از آنها در طول دوره تکامل گیاهان برای دفع آفات و عوامل بیماری زای گیاهان تکامل یافته اند. این مواد که به طور فراوان در دسترس هستند ، می توانند بهترین مواد برای حفاظت نباتات باشند ، گرچه تاکنون از اغلب مواد یافت شده در گیاهان به عنوان مدل برای سنتز ترکیبات شیمیایی استفاده شده است ، ولی ما می توانیم مانند بسیاری از کشورهای دیگر پس از کشت گیاهان مربوطه مستقیما مبادرت به استخراج و مصرف مستقیم این عصاره های آفت کش طبیعی نماییم.
با افزایش جمعیت ، نیاز به استفاده بهینه از منابع کشاورزی و بهره وری بهتر ، هر چه بیشتر محسوس می شود. مصرف گسترده سموم شیمیایی سنتتیک در مزارع مشکلات دیگری را چون مقاومت حشرات به بعضی از سموم ، آلودگی گسترده محیط زیست به مواد شیمیایی پایدار ، آلودگی آب و منابع تغذیه ای دامها به سموم ، طغیان آفات از طریق نابودکردن دشمنان طبیعی و انتقال باقیمانده های سموم به مصرف کننده نهایی که غالبا انسان است ، پدید آورد. میزان مصرف سموم شیمیایی علیه دفع آفات نباتی همه ساله رو به افزایش است.در حالی که آفات همچنان تا حد طغیان به محصولات کشاورزی آسیب رسانده و سبب نابودی آفات طبیعی می شوند. بیش از ۵۰۰ آفت حشرات نسبت به یک یا چند آفت کش مقاومت نشان داده اند. بر اثر آگاهی نداشتن از کاربرد سموم شیمیایی این مواد خطرناک اکثرا بی رویه و بدون مورد مصرف می شوند. بنابراین واضح و روشن است که مصرف آفت کش های شیمیایی سبب خطرات جدی زیست محیطی می شود و وظیفه مسوولان و محققان ذیربط است که چاره ای برای این امر مهم بیندیشند. تعیین حداکثر میزان مجاز باقیمانده سموم (MRL) به تنهایی و بدون انتخاب جایگزینی مناسب تر برای سموم شیمیایی نمی تواند مشکلی را که با آن مواجه هستیم ، حل نماید. محافظت از گیاهان با در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی نیاز به جستجوی نسل جدیدی از آفت کش ها را ضرورت بخشیده است.

/ 0 نظر / 65 بازدید