مصرف نیتروژن در سبزیجات

در نواحی مرطوب بهتر است ثلث یا یا ربع کود نیتراته را قبل از کاشت و بقیه را به صورت تقسیط مصرف کنید- در سبزیهایی مانند فلفل ، بادمجان ، گوجه فرنگی و نظایر آنها که در طول فصل رشد محصول می دهند بهتر است کود سرکه ۲ یا ۳ نوبت مصرف شود . گیاهان کلسیم گریز یا گیاهانی که به خاک اسیدی سازش یافته یا آنهایی که به پایین بودن پتانسیل اکسیداسیون و احیای خاک سازش یافته ، آمونیوم را ترجیح می دهند- گیاهان کلسیم دوست یا گیاهانی که در خاک قلیایی با PH بهتر می رویند نیترات را بهتر مصرف می کنند - آمونیوم بر خلاف نیترات تنفس ریشه را افزایش داده - در مواقع گرم ، معمولاًزیر خاک کردن کودهای نیتروژنه ضروری است چون حرارت هوا ممکن است باعث تلفات کود شود . شیره گیاهی اخذ شده از ده برگ بهترین نمایه جهت تعیین وضعیت تغذیه ای نیتروژن گیاه است. چرا که نسبت به نوسانات تامین نیتروژن برای گیاه بسیار حساس تر از پهنک است- برای توصیه کودی نیتروژن ۲ روش تجزیه گیاه و آزمایش خاک مکمل یکدیگرند و بایستی با همدیگر استفاده شوند.
  کمبود : در خیار و طالبی اولین علائم روشنی برگ و توقف رشد برگ هاست . رنگ سبز طبیعی برگها روشن یا زرد شده در موارد کمبود شدید تمام کلروفیل از بین رفته، شاخه ها باریک و سخت و فیبری شده - میوه خیاررنگ روشن داشته و در محل گل نوک آنها باریک شده - میوه طالبی کوچک شده - عموماً در سبزیجات کمبود نیتروژن اوایل بهار که بارندگی سنگین است دیده شده - زمانیکه درجه حرارت سرد شبها تجمع کربوهیدراتها را تسهیل کند اگر نیتروژن کافی باشد تولید محصول زیاد می شود. بارندگی شدید نیترات خاک را از عمق ریشه شست و شو می دهد و در اعماق پروفیل خاک تجمع می دهد پس از پایان فصل بارندگی ، نیترات خاک به صورت گاز از خاک خارج شده ، پس بعد از پایان فصل بارندگی خاک دارای شستشو میزان نیترات کمی در اختیار خواهد داشت .   
  مواد آلی : 
  زمانی که مواد آلی در خاک تجزیه شده اولین فرم معدنی نیتروژن که آزاد شده آمونیوم است و مواد آلی مثل کاه و کلش باعث کاهش فرم نیتراته در خاک شده ( نسبت N/C بالایی دارند ) مواد گیاهی مثل گراس باعث افزایش فرم معدنی نیتروژن به ویژه نیترات خاک شده ( نسبت N/C پایین دارند ۹ یکی از بزرگترین منابع استفاده از کمپوست ، کاهش مصرف آب مورد نیاز گیاه می باشد. حداکثر استفاده از مواد آلی زمانی حاصل شده که ۲ تا ۳ هفته قبل از کاشت دانه به خاک داده شده . کودهای سبز به دلیل دارا بودن رویش فوق العاده و ریشه های قوی می توانند مقدار زیادی از عناصر محلولی را که در شرایط عادی بر اثر شستشو به اعماق پایین خاک حرکت کرده اند جذب کنند . همچنین این گیاهان قادرند از فسفات های غیر محلول ، پتاسیم تثبیت شده و عناصر کم مصرف تا حد زیادی استفاده کنند - برگرداندن این گیاهان به خاک علاوه بر بهبود خواص فیزیکی و شیمیایی و زیستی سبب تسهیل آزاد شدن عناصر غذایی پر مصرف و کم مصرف می شود . در فصل بهار از آنجایی که درجه حرارت هنوززیاد نشده نیتروژن به آرامی از مواد آلی آزاد شده و به تدریج که هوا گرم شده این فرایند شدت می یابد. 

/ 0 نظر / 51 بازدید