پست های ارسال شده در فروردین سال 1389

محصولاتی چند از باغبانی با اسم انگلیسی و علمی با ذکر خانواده

  سیب اسم انگلیسی:apple اسم علمی: Malus domestica  خانواده:Rosaceae  به  اسم انگلیسی: Quince  اسم علمی: Cydonia oblanga خانواده:Rosaceae گردو اسم انگلیسی:Walnut اسم علمی: juglans regia  خانواده:juglandaceae  زیتون  اسم انگلیسی:olive  اسم علمی: olea europea خانواده:oleaceae  پسته اسم انگلیسی:pistachio اسم ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 12 بازدید

اسامی گلهای علفی دائمی

اسم فارسی            خانواده    اسم لاتین   تاج الملوک          Ranunculaceae                          Aquilegia longissima           ستاره ای  Compositae                              Aster amellus                     بگونیای دائم گل    Begoniaceae                       ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 9 بازدید