پست های ارسال شده در تیر سال 1389

توصیه های فنی جهت افزایش عملکرد مزارع شبدر ایرانی و شبدر بومی کردستان

مصرف علفکش قبل ازکاشت :در زمینهای دارای علفهای هرز زیاد از طریق مبارزه مکانیکی، تناوب زراعی ومبارزه شیمیایی دردفع آنهاکوشید ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 869 بازدید

نام و خواص داروهای گیاهی

انقوزه= ضدقولنج-بادشکن-ضدتشنج-ضدآسم-اکلیل کوهی= طپش قلب -آسم-ورم کلیه-صفرا- یرقان-نارسایی کبد-اکالیپتوس= ضدعفونی کننده مجاری تنفسی -خلط آور-معالج زکام-انیسون =سو هاضمه-بازکننده برونشها-ضدخفقان-ضد نفخ-بیماریهای ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 242 بازدید