پست های ارسال شده در شهریور سال 1389

آشنائی با مزارع چای ، کارخانجات تولید کننده و بسته‌ بندی چای در کشور هندوستان

● موقعیت جغرافیائی کشتزارهای چای در ”هندوستان“ چگونه است؟ ▪ مزارع چای در ”هندوستان“، بیشتر در سرتاسر شمال شرقی ”هندوستان“، شمال ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 33 بازدید

منابع آزمون کارشناسی ارشد ترویج وآموزش کشاورزی

اصول آموزش کشاورزی1-آموزش کشاورزی : موحد محمدی2-مهندسی فرآیندهای ترویج و آموزش کشاورزی : حجازی3-تکنولوژی آموزشی(چاپ جدید) : احدیان4-مهارت‌های آموزشی و ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 96 بازدید

دروس امتحانی برخی از رشته های کشاورزی در کنکور کارشناسی ارشد

3-     علوم و تکنولوژی بذر : زبان عمومی و تخصصی(ضریب 2)،زراعت(ضریب 3)،فیزیولوژی گیاهان زراعی(ضریب 3)،اکولوژی( ضریب 2)،بیوشیمی(ضریب 2)،کنترل و گواهی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 45 بازدید