پست های ارسال شده در دی سال 1391

اثر تلقیح کننده‏های میکروبی و تنش خشکی بر ترکیب اسید‌های چرب آفتابگردان

مقدمه  آفتابگردان ((Helianthus annus یکی از مهمترین دانه‌های روغنی جهان است. روغن آفتابگردان نقش مهمی از نظر تغذیه‌ای دارد و این ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 66 بازدید

تأثیر تنش کم آبی، ازدیاد دی‌اکسید کربن و تابش فرابنفش بر عملکرد گندم نان

مقدمه امروزه فعالیت های صنعتی بشر، احتراق سوخت های فسیلی و جنگل زدایی، باعث افزایش غلظت دی‌اکسید کربن جو با آهنگ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 41 بازدید