پست های ارسال شده در آدر سال 1392

اثرات تنش شوری بر شاخص های جوانه زنی ماریتیغال

اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور-اردیبهشت 1392-گرگان اثرات تنش شوری بر شاخص های جوانه زنی ماریتیغال ابوالفضل معصومی زواریان*1، مجتبی ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 46 بازدید

بررسی اثرات تنش خشکی در مرحله گل‌دهی بر روی عملکرد و اجزای عملکرد گیاه گلرنگ

اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار-همدان دانشکده شهید مفتح-18 مهر  بررسی اثرات تنش خشکی در مرحله گل‌دهی بر روی ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 39 بازدید

اثرات تنش خشکی بر روی شاخصهای جوانه‌زنی و فعالیت آنزیم کاتالاز بذر گیاه سرخارگل

اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار-همدان دانشکده شهید مفتح-18 مهر 1392 اثرات تنش خشکی بر روی شاخص‌های جوانه‌زنی و ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 44 بازدید