پست های ارسال شده در اسفند سال 1392

اثرات پرایمینگ بذر توسط نیترات پتاسیم و جیبرلیک اسید بر شاخص‌های جوانه‌زنی کدو

اولین همایش مجازی سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار اثرات پرایمینگ بذر به وسیله نیترات پتاسیم و جیبرلیک اسید بر روی شاخص‌های ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 35 بازدید

بررسی اثرات روش خاک ورزی و توالی زراعی بر صفات زراعی گندم رقم پارسی

دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی-آذرماه 1392-دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه بررسی اثرات روش خاک ورزی و توالی زراعی  بر ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 43 بازدید

اثرات نیتروکسین بر صفات زراعی گلرنگ تحت شرایط تنش خشکی

دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی-آذرماه 1392-دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه اثرات نیتروکسین بر صفات زراعی گلرنگ تحت شرایط تنش ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 45 بازدید

اثرات پرایمینگ توسط نیترات پتاسیم بر شاخص‌های جوانه‌زنی و بیوشیمیایی ماریتیغال

اولین همایش مجازی سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار  اثرات پرایمینگ بذر به وسیله نیترات پتاسیم بر شاخص‌های جوانه‌زنی، فعالیت آنزیم پراکسیداز ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 30 بازدید