پست های ارسال شده در خرداد سال 1394

تأثیر تغییرات اقلیمی و پدیده گرمایش جهانی بر اکوسیستم‌های زیستی کره زمین

مقدمه: در سال‌های اخیر تغییرات آب و هوایی، تمام مناطق جهان را درگیر مسائل و بحران‌های خود کرده است. سازمان ملل ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 149 بازدید