انتخاب خروس برای گله های مادر

علایم آمادگی مرغها جهت اختلاط :

مرغها در هفته های ۱۹ الی ۲۱ معمولا عصبی هستند و بعد ار هفته۲۱آرام میشوند و رفتارشان همراه با آرامش و وقار است. علاوه بر علائم ذکر شده،مرغهایی که آمادگی برای جفت گیری دارند در اطراف کارگر و بازدید کننده پرسه می زنندو در حالت شدیدتر به حالت جفت گیری بر روی زمین مینشینند . اگر علامت اخیر دیدهنشود .میتوان باگذاشتن کف بر روی پشت مرغ و واکنش مرغ به آمادگی مرغ پی برد . اگرمرغ در زمان گذاشتن کف دست بر روی پشت واکنش نشان ندهد و یا از زیر دست بگریزد،هنوز آمادگی لازم را ندارد . اما اگر با گذاشتن کف دست بر روی پشت مرغ ،مرغ بهحالت نشسته در آمد و بالها را از هم باز کرد و از زیر دست فرار نکرد میتوان نتیجهگرفت که مرغ ها آمادگی لازم برای جفتگیری را دارند . بهمین دلیل است که مسئول فارمباید واکنش گله را بسنجد و با واکنش یک مرغ قضاوت نکند .وجود شاهپر ها بر روی بسترنیز علامت دیگری برای آمادگی و تمایل مرغ ها جهت اختلاط میباشد .بعد از هفته ۲۰ درمرغهای مادرگوشتی پر ریزی شاهپر ها دیده میشود و پر ریزی (شاهپر ها) به حدی است کهبستر کاملا سفید میشود و بعنوان یک کار مدیریتی باید پر ها توسط شن کش جمع آوری وبه بیرون از سالن منتقل شوند.

علایم آمادگی خروسها جهت اختلاط :

اولین علامت آمادگی خروسها ،جهت تشکیل حرم و جفتگیری ، دیدنخروسهای کله زخمی در بین خروسها میباشد . وجود نزاعهای دائمی و درگیری های پایانناپذیر نیز علامت دیگری است . وجود خروسهای کتک خور که از زیر پای بقیه خروسها میگریزند و یا سرشان را زیر تراف برده اند که از نوک زدن سایر خروسها در امان باشند ویا وجود خروسها در داخل لانه تخم گذاری بطوریکه سر آنها به سمت داخل لانه و قسمت دمبه سمت درب لانه است از دیگر علامت های آمادگی خروسها برای جفتگیری حکایت دارد .

زمان انتخاب خروسها :

بهترین زمان برای انتخاب خروسها ۱۹ الی ۲۱ هفتگی می باشد .

عملیات انتخاب :

لازم است که قبل از انتخاب ، پارتیشن ها به داخل باکس خروسهابرده شود و به شرح زیر عمل پارتیشن بندی انجام شود . معمولا عملیات انتخاب در اوایلروز صورت میگیرد .بعد از اینکه عمل پارتیشن بندی به شرح شکل انجام شد، ۲ الی ۳ نفر، مسئول گرفتن خروسها میشوند و یک نفر اپراتور در قسمت پیش انتخاب ، خروسهاراانتخاب می کند. اخیرا در بسیاری از مرغداری های مادر گوشتی انتخاب خروس ها براساس طول شانک Shank (ساق پا) نیز انجام میشود.بدین صورت که خروس هایی را که طولشانک آنها زیاد و یا کم است حذف شده و تنها خروس هایی انتخاب میشوند که طول شانکآنها متوسط میباشد.طبق آزمایشاتی که انجام گرفته است ثابت گردیده است که در خروسهایی که طول شانک زیاد و یا کم دارند عمل جفت گیری بخوبی انجام نمیشود. در زمانبررسی شانک بهتر است که فلس های پا نیز مورد بررسی قرار گیرند چون هر چه تعداد لکههای قرمز بر روی فلس های پا بیشتر باشد نطفه داری تخم مرغ ها در آینده بیشتر خواهدبود. از آنجائیکه خروسهایی که گرفته میشوند ممکن است ظاهر یک خروس خوب را داشتهباشند ولی علائمی نظیرلنگی پا را داشته باشند . لازم است که خروسها پس از انتخاب درقسمت پیش انتخاب ریخته شوند و رفتار آنها در آن باکس مورد قضاوت قرار گیرد ( نظیرلنگی پا و یا فرم بدن ) و پس از اطمینان از سالم بودن خروس، در قسمت انتخاب ریختهمیشوند . اگر برنامه واکسیناسیون نیز مد نظر میباشد خروسها پس از انتخاب مجدداگرفته شده و پس از انجام عمل واکسیناسیون در قسمت خروسهای انتخابی ریخته میشوند .

علائم خروسهای خوب :

معمولا در مرغداری ها ،یک تکنسین مشخص برای انتخاب خروس آموزشداده میشود که چشمش به خروسها عادت پیدا کند . انتخاب خروسها توسط چند نفر کاردرستی نیست چون عمل انتخاب یک امر حسی است. ممکن است نمرات داده شده به عوامل مختلفدر خروسها توسط ۲ فرد یکسان نباشد و بدین ترتیب تعدادی خروس نامناسب در گله رهاشوند و یا برعکس خروسهای مناسب حذف گردند .

مهمترین علائم در انتخاب خروس عبارتند از :

داشتن سر و صورت سالم (چشمها سالم و براق – تاج و ریش براق وپر خون –نوک سالم و بدون انحنا و یا کج بودن و یا نوک متقاطع )

دارای گردن قوی و کشیده

پشت صاف و بدون قوز

پاها صاف و بدون انحنا و و دارای قطر و طول مناسب

مفصل زانو تورم نداشته باشد و یا قرمز نباشد .

مفصل زانو گرم نباشد (عفونت های استافیلوکوکی و یا رئوویروسی )

پنجه پا صاف و بدون پیج خوردگی

کف پا بدون تورم و زخم

سینه بدون علامت پینه بستن

جناغ سینه بدون علامت شکستگی و یا کج بودن

سینه به راحتی در کف دست جا بگیرد و جناغ سینه بیرون نزدهباشد .

▪ -پرهای دم حالت قوسی داشته باشد .

در زمان راه رفتن زرنگ و فعال باشد و علایم لنگی پا نداشتهباشد

طول ساق پا (شانک مناسب باشد ). که بعدها مانع از جلوگیرینشود .

علائم زخم و یا پرهای کنده شده بر روی بدن دیده نشود .

بعد از اینکه خروسها انتخاب شدند به دلیل استرس وارده لازم استکه تا ۲ الی ۳ روز از مولتی ویتامین استفاده کنند. در صورتی که بیماری خاصی در گلهوجود دارد، درمان لازم انجام گرفته و ۴-۳ روز پس از انتخاب خروسها، اقدام به اختلاطخروسها با مرغها نمود .

احتیاط های لازم در زمان اختلاط :

تراکم مرغها در مساحت باکس ها بطور دقیق محاسبه شده و نسبت بهبالانس کردن باکس ها از نظرعددی اقدام شود .

انداختن خروسها در ساعات پایانی روز و در نور ملایم انجامگیرد .

در صورت امکان خروسها به تدریج در طی ۳ روز متوالی در باکسمرغ ها ریخته شوند .

نسبت خروسها به مرغها در ابتدای تولید حدود ۱۱ درصد باشد .

بر روی دانخوری مرغها ، گریل نصب شده باشد که خروسها نتواننداز دان مرغها استفاده کنند

در باکس ها ، دانخوری آویز مخصوص خروسها نصب شده باشد و دانمخصوص خروس در داخل آنها ریخته شود .

نزاع خروسها در روزهای اول اختلاط امری طبیعی میباشد .عمدتا ،نزاع ها برای تشکیل حرم و حریم میباشد . معمولا در گله های خوب در طول هفته اول حرمها و حریم ها مشخص شده و نزاعها پایان می پذیرد . اما در گله هایی که خروسها یکدستنیستند، نزاعها گاه تا هفته ۳۳ هم طول میکشد . نزاع در بین خروسها امری طبیعی استاما اگر بیشتر از حد دیده شود ، مانع از انجام جفتگیری و یا جفتگیری های ناقص میشودکه در نهایت منجر به تولید تخم مرغهای بی نطفه میشود که این امر به سود مرغدار نیست . در صورتیکه برنامه پرورش ،بصورت پرورش و تولید در ۲ سالن جداگانه میباشد ، بهتراست که خروسها ۲ هفته جلوتر به باکس ها منتقل شوند و از دانخوری آویز مخصوص خروس

/ 2 نظر / 9 بازدید
زیبا

خوبه جالبه همین , تعریف زیادی برات خوب نیست

حبیب کریم خانی

سلام خسته نباشید. مقاله مفیدی بود .کارشناس مرغ مادر هستم با ده سال سابقه.ممنون خواهم شد اگرمقالات طیور برایم ارسال کنید . با تشکر