آشنائی و انتخاب گیاه بامبوی خوش یمن

بابمبو به دلیل رشد سریع، استقامت و پایداری در برابر شرایطمحیطی، سمبل خوش یمنی و موفقیت است. بامبوی خوش یمن گیاه مشهوری است و افراد زیادیطرفدار نگه داری آن در منزل هستند. چرا که به مراقبت چندانی نیاز ندارد و در حقیقتمناسب افرادی است که به دلیل مشغله زیاد، وقت رسیدگی به گیاهان را ندارند و یااطلاعات کافی در باره نگه داری از گیاهان ندارند. مقاومت بامبو نیز به این دلیلزیاد است که مناسب نگه داری در جاهایی است که فاقد نور طبیعی و یا نور ضعیف میباشد. یکی دیگر از محاسن این گیاه این است که به جای صرف هزینه های گزاف که معمولاًبرای تهیه گیاهان بزرگ و پرحجم استفاده می شود، باهزینه اندکی می توانید گیاهبامبوی زیبایی داشته باشید که در فضای اندک، زینت بخش میز محل کار یا منزلتان باشد.

اگر میخواهید از خواص درمانی بامبو استفاده کنید، باید گیاهی راانتخاب کنید که قوی و سالم باشد. علی الرغم عدم نیاز این گیاه به مراقبت، نمی توانبه این نتیجه رسید که این گیاه فنا ناپذیر است! من هنگامی به این نتیجه رسیدم کهگیاه بامبو را سریعاً در خاک کاشتم! بعد از اینکه این بلا را به سر "بامبوی بدشانس" خودم آوردم تصمیم گرفتم همیشه قبل از خرید گیاه جدید، حتما در باره آن گیاهاطلاعات لازم را به دست بیاورم. من به قولی که به خودم داده بودم عمل کردم و بعد ازآن هیچ گیاه بامبوی خوش یمنی را نکشتم.

من در اینجا تمامی تجربیاتی که به دست آوردم به شما نیز آموزشمی دهم تا خوش یمنی این گیاه تا سالیان سال با شما و خانوادتان باشد.

چگونگی انتخاب دسته ای از بامبوی خوش یمن

اگر شما قصد خرید بامبو از یک مغازه گل فروشی، گلخانه و یامراکز مخصوص تولید این گیاه را دارید، گیاهانی را انتخاب کنید که سبز روشن بوده وبرگ های سالمی داشته باشد. گلدان محتوی این گیاه باید تا نصفه حاوی آب وریشه هایکوچک آن نیز قابل مشاهده باشد. برگ های زرد و قهوه ای، ساقه زرد، کوفتگی ساقه،خراشیدگی و کرم خوردگی بیانگر گیاهی است که به اندازه کافی سالم نیست. اگر گلدانخاک دارد، خاک آن باید مرطوب باشد نه آنقدر که پر از آب باشد و نه آنقدر که خشکباشد. اگر گیاه بامبوی شما به وسیله پست برای شما فرستاده شده است و گیاهی زرد وخراب است فوراً با فروشنده تماس بگیرید و درخواست تعویض آن را کنید.

گیاهان بامبو معمولا در آب رشد میکنند و گاهی برای ثبات گیاه درداخل آب آن از سنگریزه های تزئینی و یا تیله های زیبا استفاده می کنند. معمولاچندین ساقه بامبو به وسیله یک ربان قرمز و یا طلائی به هم متصل می شوند که معمولاًاین کار سمبل خوش شانسی است.( اگر شما گیاه بامبویی را هدیه گرفتید که ربان قرمز ویا طلایی نداشت، خود شما به راحتی می توانید ربانی تهیه کنید و به آن متصل کنید امامراقب باشید که ربان را آنقدر سفت نبندید که باعث صدمه به ساقه ها شود.) معمولابامبوهای پیچ دار گران تر هستند چرا که هنگام رشد این گونه پرورش داده شده اند. بعضی از افراد معتقدند که این نوع بامبو باعث خوش یمینی بیشتر است چرا که از انواعدیگر گرانتر است. اگر بخواهید شما هم می توانید با در نظر گرفتن شرایط مناسب وصبوری، ساقه راست گیاه بامبوی خود را به یک ساقه پیچ دار تبدیل کنید. البته من اینموضوع را پائینتر آموزش خواهم داد.

بامبوهایی که در آب رشد می کنند، معمولا احتیاج به یک گلدانشیشه ای و یا سفالی دارند. مزیت گلدان های شیشه ای این است که شما به راحتیمیتوانید سنگ های تزئینی و میزان آب گیاه را مشاهده کنید( و به راحتی میزان آبموجود در گلدان و کیفیت آن را بررسی کنید.) اما عیب بزرگ آن این است که حتی با قرارگرفتن گیاه در شرایط نوری کمینه، جلبک ها رشد میکنند. جلبک ها برای ادامه زندگی بهنور احتیاج دارند و بنابراین استفاده از گلدانی که دیواره آن کدر باشد و یا گلدانهای سفالی بسیار مناسب تر است.

معمولا بامبو شاخه ای یا دسته ای به فروش میرسد و یا اینکه داخلمحوطه ای آنها را قرار می دهند تا شما به راحتی بتوانید بامبوهای مورد نظر خود راانتخاب کرده و داخل گلدان با سنگ ( و یا تیله های) مورد نظر خود آنهارا تزئیننمائید. اما در این صورت شما مجبور خواهید بود که از گیاه خود مراقبت کرده تا موقعیکه ریشه ها به وجود بیایند. اگر نمیتوانید مراقبت های لازم را به عمل بیاورید، بهتراست بامبوهایی را بخرید که قبلا در گلدان چیده شده و ریشه دار شده اند.

به دلیل رشد ایده آل بامبوی خوش یمن در آب، شما می توانید آنهارا داخل حوض آب و یا چشمه آب قرار دهید به شرطی که عمق آب کم باشد و نصف ساقه بامبوهانیز از آب بیرون باشد. در این صورت می توانید محیط اطراف بامبوها را نیز با سنگریزه و تیله های دلخواه خود تزئین و پر کنید.

منبع : سایت آفتاب

/ 0 نظر / 19 بازدید