تاریخچه تهیه بذر گندم در ایران

در سال ۱۳۳۰ وزارت کشاورزی با کمک اداره همکاریهای فنیایران و آمریکا نسبت به تهیه و توزیع واریته های اصلاح شده گندم شاهپسند ،ایتالیائی،ریحانی وجو اقدام کرد. بذرهای ما در واریته های مذبور در موسسات اصلاح بذر کرج وورامین تهیه شد و مراحل اولیه ازدیاد نیز در املاک استیجاری کرج و ورامین انجامگرفت پس از ازدیاد اولیه ،بذرهای نامبرده را با گندمهای نامرغوب محلی در شهرستانهاو بخشهای کشاورزی تعویض می کردند و گندم محلی را به اداره غله محل می فروختند.

ضرر و زیان حاصل از این کار از محل اعتبارات اداره همکاریهایفنی ایران و آمریکا تامین می شد.از سال ۱۳۳۱ تا سال ۱۳۳۳ یک فرد آلمانی مسئولآزمایشهای به نژادی غلات در ایران شد در سال ۱۳۳۵ کمیته غله وزارت کشاورزی که باعضویت کارشناسان سازمان ملل متحد و اصل ۴ تشکیل شده بود تصمیم گرفت توزیع بذر مرغوبرا توسعه دهد در نتیجه کارشناسی از این طریق مسئول بررسیهای به نژادی غلات در ایرانمشغول انجام وظیفه شد. واریته های گندم شاهپسند ، ریحانی ، ایتالیائی و طبسی درسالهای ۱۳۳۶ و ۱۳۳۷ و شاه پسند ، امید طبسی،ریحانی، ایتالیائی و ۴۸۲۰ در سالهای۱۳۳۶و ۱۳۳۷ به صورت بذر مادری و گواهی شده در بین کشاورزان توزیع شد . واریته هایسفله و ترکی در سالهای ۱۳۳۷ و ۱۳۳۸ به صورت بذر مادری وگواهی شده ، واریته آذر ۱۳۳۸و ۱۳۳۹ و واریته روشن در سالهای ۱۳۴۰ و۱۳۴۱ به صورت بذر مادری و گواهی شده شناختهشدند.

اولین فرد ایرانی که شروع به اصلاح بذر و غلات نمود مرحوم احمدحسین عدل وزیر اسبق کشاورزی وپس از آن مهندس منصور عطائی بیش از سی سال روی گندمهایبومی نقاط مختلف کشور تحقیق و بررسی کرد اولین واریته گندمی که در ایران اصلاح و دردسترس کشاورزان گذاشته شده شاهپسند بود و در دانشکده کشاورزی کرج انجام پذیرفت . دراینجا نام واریته های مهم اصلاح شده گندمهای ایرانی را به اطلاع میرسانیم . گندمطبسی ، گندم ریحانی ، گندم ۴۸۲۰ گندم الوا ، گندم امید ،گندم شعله ،گندم آذر ، گندمروشن ،گندم دهقان ، گندم عدل ، گندم شاهی ، کرج ۱ ، کرج ۲ ، گندم اروند ، گندم رشید، گندم خزر ۱- گندم اینیا ، گندم بزوستایا، گندم بیات ، گندم آزادی، گندم ناز، گندمالبرز، گندم مغان۱، گندم مغان ۲، گندم رشید مناطق غله خیز کشور عبارتند از شمالغربی مشهد ، دشت گرگان نواحی مازندران، گیلان و بطور کلی استان آذربایجان مخصوصاًدشت مغان آستارا، اردبیل و میان دو آب همچنین استانهای کردستان ، باختران، همدان،لرستان،ایلام،چهار محال بختیاری،کهکیلویه وبویر احمد،شمال غربی کشور و بخش شمالیاستان خوزستان. در استان آذربایجان واریته امید به علت پائیزه و آبی بودن آنبیشترین عملکرد را داراست رقم آذر به عنوان گندم پائیزه بهتر از هر رقم دیگر درمناطق دیم استان آذربایجان سازگاری داشته و عملکرد خوبی به دست داده از واریته هایبهاره دیم برای استان آذربایجان شعله بهترین است. واریته های امید و روشن و حتیواریته های شاهی به عنوان بهترین واریته های پائیزه و آبی برای منطقه کرج و قزوینشناخته شده اند . نواحی گرگان و مازندران بیش از هر منطقه مستعد کشت گندمترکی،واریته آلوا است.از بین واریته های متناسب برای استان خراسان به عنوان گندم ،پائیزه آبی ، امید میباشد. ولی گندم آذر را نیز می توان به عنوان گندم پائیزه دیمبه شمار آورد. گندم دهقان به عنوان گندم سیاه آبی نتیجه خوبی داشته است.

منبع : سایت آفتاب

/ 2 نظر / 17 بازدید
serpanty

سلام وب خیلی خوبی دارید من دانشجوی اقلیم دانشگاه یزد هستم دارم روی تاثیر بارش در رویش گیاه کار میکنم میتونی کمکم کنی[سوال][سوال][سوال]

serpanty

ببخشید اشتباه نوشتم تاثیر بارش در گندم دیم