مدیریت آفات گلخانه

 

-         استفاده از سموم گرانول قارچ‌کش و حشره‌کش: برای پیشگیری از بوته‌میری، فوزاریوم، فیتوفتورا، آبدزدک، هزارپا، خرخاکی، طوقه‌بر و ....در موقع کاشت  سوراخ کاشت را با ماسه مرطوب می‌پوشانند برای تهیه ماسه مرطوب مقدار 20 گرم کاپتان یا بنومیل و 20 گرم دیا زینون پودر وتابل را در یک لیتر آب حل کرده و آن را با 10 کیلو ماسه مخلوط کنیم .7 روز بعد از کاشت بذر دور گیاهک تازه سبز شده را با محلول 2درهزار کاپتان یا بنومیل با ضافه 2 در هزار دیا زینون پودر وتابل سم پاشی کنید و این سم پاشی را 2 بار به فاصله 7 روز تکرار نمائید . سم را طوری بپاشید که طوقه گیاه و خاک اطراف آن به محلول سمی آغشته شود .

تا زمانی که رطوبت کافی در خاک موجود باشد از آبیاری خوداری کنید زیرا رطوبت اضافی خاک موجب بوته میری می شود . ضمنا رطوبت کمتر رشد ریشه را تسهیل میکند و موجب توسعه آن می گردد . این قطرات روی شاخ و برگ خیار می ریزد و احتمال بروز امراض قارچی را افزایش می دهد . برای جلوگیری از عرق کردن گلخانه شبها گلخانه را گرم کنید و روزها با تهویه مکرر از جمع شدن رطوبت در فضای گلخانه جلوگیری نمایید . :  .علفهای هرز داخل گلخانه را مرتبا پاک کنید و علفهای هرز دور گلخانه را حداقل تا شعاع 2متر مرتبا با گراماکسون علف کشی است . 

/ 1 نظر / 43 بازدید
صائبي

نظر خاصي ندارم خخخخخخخخخخخخخ