کشاورزی زیستی ـ بخش دوم

جایگاه محصولات زراعی و باغی زیستی در ایران

شرایط آب و هوایی خشک همانند کشورمان برای کشاورزی زیستی بسیارمساعد است، گفتنی‌ست تأثیر نهاده‌های مورد مصرف در کشاورزی مدرن برای نمونه کود وسم در این اراضی کمتر بوده و هم‌چنین مصرف کودهای آلی منجر به افزایش سریعحاصل‌خیزی خاک و نفوذ پذیری آن نسبت به آب می‌شود. براساس آمار سال ۱۳۸۰ بیش از ۲۳۹هزار هکتار از مزارع و باغات کشور از پوشش مصرف سموم و کودهای شیمیایی خارج شده‌اندو در بیش از ۸۰۸ هزار هکتار از سموم استفاده نشده است(از کود استفاده شده است).

برای پایه گذاری سازوکار کشاورزی زیستی در کشور، هم‌زمان باتوسعه‌ی تولید این محصولات، باید در ارتباط با ایجاد زمینه‌های فروش و بازار عرضه‌یاین محصولات تدابیری اندیشید، باتوجه به آن‌که سعی می‌شود در تولید محصولات ارگانیکاز نهاده‌های شیمیایی استفاده نشود اما به‌دلیل نبود استانداردهای تولید، توزیع وسایر موارد مرتبط با محصول ارگانیک در کشور با مشکلاتی در این‌باره مواجه شده‌ایم.

وضعیت آبزی‌پروری زیستی در ایران

دانش آبزی‌پروری در کشورما دارای سابقه‌ی نسبتاً کوتاهی بوده وبخش عمده‌ی توسعه‌ی فعالیت‌های تکثیر و پرورش ماهی در سال‌های پس از پیروزی انقلاباسلامی تحقق یافته است. بنابراین به‌دلیل سابقه و تجربه‌ی نسبتاً اندک پرورش آبزیانو نبود تحقیقات کاربردی در زمینه‌ی آبزی پروری امکان ایجاد شرایط پرورش آبزیان براساس استانداردهای آبزی پروری زیستی بسیار مشکل است.

بخش عمده‌ی آبزیان پرورشی ایران (به‌جز میگو) به بازارهای داخلیعرضه می‌شود؛ با رشد فرهنگ عموم مصرف کنندگان به‌خصوص آن‌هایی که از نظر درآمد درطبقه‌ی بالای جامعه قرار دارند، زمینه‌ی عرضه‌ی داخلی محصولات زیستی همانند آبزیانفراهم خواهد شد.

شبه سنتی بودن و استفاده از فن آوری نسبتاً ساده درآبزی پروریکشور این فرصت را بوجود می آورد که با انجام پاره‌ای تغییرات در شیوه‌ی مدیریتمزارع، تولید آبزیان زیستی و اجرای سامانه‌ی آبزی پروری زیستی در مزارع قابل دسترسیباشد.

با توجه به بالا بودن تقاضای محصول میگو در بازارهای جهانی(آمریکا ، اروپا و ژاپن ) و هم‌چنین منطبق بودن مدیریت مزارع و مراکز تکثیر میگو باضوابط بین المللی، امید است با انجام اصلاحاتی در برخی از مراحل فرآیند تولید،عرضه‌ی میگوی ایران به بازارهای جهانی با نشان" زیستی " انجام شود که این امرمزایای زیادی برای تولید کنندگان ایرانی به‌همراه خواهد داشت و قدرت رقابت آنها رادر بازارهای بین المللی افزایش می‌دهد.

تولید میگوی زیستی رویکردی است که با توجه به افزایش تولیدکشورهای پرورش دهنده‌ی میگو با هدف افزایش قدرت رقابت در بازارهای مصرف، مورد توجهتولیدکنندگان قرارگرفته است. استقبال مصرف کنندگان اروپایی از میگوی زیستی بیانگرموفقیت نسبی این رویکرد است (شکوری،۱۳۸۳).

قوانین و استانداردهای آبزی پروری زیستی

اصول و قوانین آبزی‌پروری زیستی:

همان‌طور که اشاره شد آبزی پروری زیستی همانند سایر بخش‌هایکشاورزی بیانگر فرایندی‌ست که ضمن رعایت اصول و مبانی آبزی پروری، بر افزایشبهره‌وری نهاده‌ها و سلامت تمامی اجزا، نظارت و تاکید می‌کند. گفتنی‌ست تاکنونتعدادی از مراجع بین المللی و ملی نسبت به تهیه‌ی دستورالعمل‌های اجرایی آبزی پروریزیستی اقدام کرده‌اند که دربرخی از موارد با هم اختلاف دارند اما ماهیت ایندستورالعمل‌ها یکسان است.

مبانی آبزی پروری زیستی به شرح زیر است: ( بر گرفته ازاستانداردهای پیشنهادی National Ocean Science Bowl )

نیازمندی‌های کلی:

۱)جاندار آبزی باید در شرایطی پرورش یابد که نیازمندی‌هایاساسی فیزیولوژیکی و رفتاری آن تامین شود.

۲)شیوه مدیریت تولید باید به‌شیوه‌ای باشد که سلامت آبزی راحفظ و آسایش آن را تامین کند.

۳)به منظور پرهیز از فرار آبزیان پرورشی به طبیعت یا ورودآبزیان وحشی به محیط‌های پرورشی باید چاره اندیشی‌های لازم انجام شود و ازاقدام‌های مخاطره آمیز پرهیز شود.

۴)پرورش آبزی در قفس و محیط‌های محصور ممنوع است.

۵)در صورت معرفی آبزیان غیربومی اعمال مراقبت‌های ویژه بهمنظور جلوگیری از وارد آمدن آسیب‌های دائمی به اکوسیستم الزامی است.

غذا:

۱)مواد غذایی باید بر اساس استانداردهای تولید خوراک زیستی دامتولید شود.

۲)مواد اولیه‌ی گیاهی باید از سیستم‌های زیستی کشاورزی تامینشود.

۳)در تولید غذا برای مصرف در آبزی پروری حداکثر ۲۰ درصد آردماهی باید به‌کار رود.

۴)استفاده از آرد ماهی در جیره‌ی غذایی آبزیانی که ماهی‌خوارنیستند، ممنوع است.

۵)آرد ماهی و روغن ماهی باید از ضایعات کارخانجات و یا صیدضمنی ماهیان دریایی ویا ماهیان پرورشی در سیستم زیستی تولید شده باشد.

۶)استفاده از آرد ماهی و روغن ماهی حاصل از صید مستقیم ماهیبرای تولید آرد ممنوع است.

۷)استفاده از رنگ‌ها، هم بندها و آستاگزانتین مصنوعی در تولیدخوراک ممنوع است.

۸)استفاده از آنتی بیوتیک‌ها، محرک‌های رشد، ترکیبات اشتها آورو آنتی اکسیدان در تولید خوراک ممنوع است.

۹)افزودن مواد مکمل در ساخت غذا به جز مواد معدنی، ویتامین‌ها،مخمرها و آنزیم‌های با منشا گیاهی غیرمجاز است.

۱۰)استفاده از مواد اولیه با منشاء حیوانات خشکی‌زی ممنوع است.

۱۱)غذادهی باید به‌نحوی انجام پذیرد که با رفتارهای طبیعیجانور منطبق باشد و غذای تهیه شده نیازمندی‌های غذایی جانور برای رشد را فراهمآورد.

محیط زیست:

۱)مزرعه باید به شیوه‌ای مدیریت شود که حداکثر استفاده از موادغذایی به‌عمل آید و کمترین ضایعات باقی بماند، این اصل با پرورش توام آبزیان وسیستم‌های گردش آب قابل دسترس است .

۲)جانوران شکارچی بدون استفاده از روش‌های مرگ آور بایدکنترلشوند.

۳)تمامی تاسیسات آب‌رسانی و در تماس مستقیم با آب باید عاری ازسرب، مواد عقیم کننده و مضر برای ماهی، انسان و محیط زیست باشد.

تکثیر و منشا مولدین:

۱)استفاده از مولدینی که دست‌کاری ژنتیکی شده‌اند و یا تحتتاثیر هورمون قرار گرفته‌اند ممنوع است.

۲)نوزاد آبزی باید از مزارع زیستی که دارای مجوز هستند تهیهشود، اگر مزارع زیستی وجود نداشته باشد از مزارع در حال گذار باید تامین شوند بهشرط آن‌که دو سوم از عمر مولدین در شرایط زیستی سپری شده باشد.

۳)تولید مثل باید در شرایط طبیعی انجام شود، القای تولید مثلیمانند قطع پایه چشمی در تکثیر میگو، غیر مجاز است.

/ 1 نظر / 22 بازدید
هادی جعفرپور

سلامی دوباره و ضمن تشکر و خسته نباشید از اینکه شما هم منو لینک کردین ممنونم راستش حدود یک سال میشه که عملکرد آنچنانی تو وبلاگم نداشتم آخه تا زمانیکه آدم دانشجویه حوصلش می رسه ولی بعدش کمی سخت می شه،خوشحال می شم اگه بتونم با شما همکاری لازم رو داشته باشم.هرچی از دستم بر بیاد انشاالله دریغ نمی کنم.با تشکر دوباره