# ترویج_و_اقتصاد_کشاورزی

چقدر با رشته ترویج‌ و آموزش‌ کشاورزی‌ آشنایی دارید؟

البته‌ بخش‌ آموزش‌ این‌ گرایش‌ شامل‌ آموزش‌های‌ رسمی‌ نیز می‌شود؛ یعنی‌ دانشجویان‌ مهندسی‌ ترویج‌ و آموزش‌ کشاورزی‌ در این‌ بخش‌ ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 49 بازدید