# دانلود_مقاله

بررسی اثرات کود نیتروکسین بر روی عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی گلرنگ

اولین همایش گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار - همدان، دانشکده شهید مفتح بررسی اثرات کود نیتروکسین بر روی عملکرد و اجزای ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 30 بازدید

بررسی اثرات روش خاک ورزی و توالی زراعی بر صفات زراعی گندم رقم پارسی

دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی-آذرماه 1392-دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه بررسی اثرات روش خاک ورزی و توالی زراعی  بر ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 18 بازدید

دانلود مقالات اثرات استفاده از پیریدوکسین بر روی گیاهان مختلف

با سلام خدمت بازدیدکنندگان محترم وبلاگ دانشجوی زراعت یکی از بازدیدکنندگان عزیز وبلاگ، درخواست کرده بودند تا مقالاتی به غیر از ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 43 بازدید

اثرات پرایمینگ بذر به وسیله کینتین و پیریدوکسین بر شاخص های جوانه زنی ماریتیغال

اثرات پرایمینگ بذر به وسیله کینتین و پیریدوکسین بر شاخص­ های جوانه­ زنی گیاه دارویی ماریتیغال (Silybum marianum L.) ابوالفضل معصومی ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 12 بازدید

اثرات پرایمینگ بذر توسط نیترات پتاسیم برشاخصهای جوانه‌زنی ماریتیغال تحت تنش شوری

همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی-اردیبهشت 1392-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان اثرات پرایمینگ بذر به وسیلۀ نیترات پتاسیم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 38 بازدید

اثر پرایمینگ بذر به وسیلۀ پیریدوکسین برشاخص‌های جوانه‌زنی ماریتیغال تحت تنش خشکی

اولین همایش ملی علوم کشاورزی، دانشگاه پیام نور- استان آذربایجان غربی- مرکز نقده، شهریور 1392 اثر آماده‌سازی بذر به وسیلۀ پیریدوکسین ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 22 بازدید

اثر تنش خشکی بر روی شاخص‌های جوانه‌زنی، میزان پرولین و کاتالاز در گیاه ماریتیغال

اولین همایش ملی علوم کشاورزی، دانشگاه پیام نور- استان آذربایجان غربی- مرکز نقده، شهریور 1392 اثر تنش خشکی بر روی شاخص‌های ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 36 بازدید

اثرات تنش شوری بر شاخص های جوانه زنی و فعالیت آنزیمی بذر گیاه دارویی ماریتیغال

دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم- دانشگاه محقق اردبیلی- مرداد 1392 اثرات تنش شوری بر شاخص­های جوانه­زنی و فعالیت آنزیم­های ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 59 بازدید