# گیاهان_زراعی

آشنائی با مزارع چای ، کارخانجات تولید کننده و بسته‌ بندی چای در کشور هندوستان

● موقعیت جغرافیائی کشتزارهای چای در ”هندوستان“ چگونه است؟ ▪ مزارع چای در ”هندوستان“، بیشتر در سرتاسر شمال شرقی ”هندوستان“، شمال ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 24 بازدید