نفخ دام چیست؟

علاﺋمبالینی:
حیوانی که دچار نفخ میشود تمایلی به خوردن غذا ندارد. داماحساس ناراحتی میکند و در حالت شدیدتر شکمبه دام مانند بادکنک متورم و متسحمیشود. همچنین تکرر ادرار و مدفوع نعره زدن و تلو تلو خوردن در دام مبتلادیده میشود و در صورت عدم درمان مرگ بر اثر تنگی نفس و نارسایی قلبی اتفاقمی افتد.

در چه زمانی نفخ صورت میگیرد؟
نفخ بر اثر خوردن علوفه هاییبا فیبر پایین و پروتین بالا در چراگاههای واجد گیاهان تازه در دام اتفاقمی افتد. نفخ در چراگاههای واجد یونجه, شبدر سفید و شبدرسبز بیشتر دیدهمیشود تا در چراگاههایی شامل شبدر سر برگ.
نفخ در گاو و گوسفند در بیشترموارد زمانی بروز میکند که اولین بار دام از گیاهان لگومینه تغذیهمیکند.در مواقعی که غذای دام حداقل دارای 50 ٪ علوفه خشبی با فیبر بالاباشند نفخ اتفاق میافتد.
نفخ بطور معمول در مواقعی که دام گرسنه میباشد, به دنبال یک پرخوری یا جویدن در مراتع سبز با علوفه تازه اتفاق میافتد.

شبنمیا بارش باران در مزرعه نیز احتمال ایجاد نفخ در دام را افزایش میدهد. دردورهایی از بهار که گیاهان دارای رشد سریع میباشند یا در تابستان و پس ازوقوع بارندگی احتمال وقوع نفخ افزایش مییابد.

بنابراین نفخ در اکثرموارد زیر اتفاق میافتد:
1
.وقتی که دام برای اولین بار در فصل بهار واردچراگاه میشود.
2
.وقتی که دام از یک چراگاه فقیر وارد چراگاه غنی ازعلوفه تهزه میشود.
3
.در تابستان بعد از خشکسالی و به دنبال یک ریزشباران و رشد سریع گیاهان.

چطور باید وقوع نفخ را کاهش داد؟
آغاز چرادر بهار در مواقعی که دارای علوفه یا علوفه و گندم( حداقل 50٪ علوفه) مخلوطباشد در این حالت حیوان فرصت برای سازگاری با چراگاه را خواهد داشت.
بایداطمینان داشت که دام در بهار برای اولین بار وارد چراگاه میشود سیر باشد, در این صورت از علوفه سبز کمتر استفاده کرده و به دام فرصت سازگاری باعلوفه تازه را در مرتع داد, و مانع از چریدن دام در زمانی که علوفه مرطوب (شبنم یا باران ) وجود دارد شد.
دام را به تدریج وارد مرتع دارای علوفهسبزکنید. برای مثال در روز اول گاوها را در مرتع به مدت یک ساعت رها و بهتدریج زمان جویدن را به 4 ساعت در روز سوم و به تدریج به طول روزهای چهارم وپنجم افزایش دهید.
اطمینان داشته باشید که فیبر لازم در جیره دام درطول دوره چرای اولیه وجود دارد و دام در حال چرا را با کمی علوفه خشک وسیلوی ذرت تغذیه کنید.
دامها را از بابت نفخ هر دو ساعت یک بار چک کنید. وقتیکه گاو و گوسفند در حال گردش در چراگاه میباشند و به سرعت به طرفمراتع جدید و علوفه تازه حرکت میکنند, اطمینان داشته باشید که دامها گرسنهنیستند.
دامهایی که با غذای تکمیلی تغذیه میشوند مستعد نفخ میباشند. برای مثال در یک گاو شیری که 50٪ از تغذیه خود را از راه چرا در مرتع تٲمینمیکند احتمال بروز نفخ کمتر است از گوساله های گوشتی و گوسفندی که 100٪ ازغذای ویژه تغذیه میکنند.
در جایی که نفخ یک مشکل عمده به حساب می آیدتوصیه به کاشتن شبدر میشود زیرا کمتر ایجاد نفخ میکند.
استفاده از پلاگزالن در زمانهایی که نفخ اتفاق می افتد توصیه میشود که در مکمل های غذایی(پرمیکس ) و آب آشامیدنی مخلوط میشوند. اثرات این محلول بستگی به مصرفروزانه آن دارد, بنابرین میکس کردن آن با یک غذای روزانه موثرتر از استفادهاز بلوک ها در محیط مرتع یا چراگاه میباشد.
برخی از دامها دچار نفخمزمن میباشند و اگر بطور دائمی دام نفخ را نشان دهد باید آن را از محل چراخارج کرد.

در هنگام وقوع نفخ چه کارهایی باید انجام داد؟
وقتی نفخدر گله مشاهده شد باید سریع تمام دامها را از چراگاه انتقال داده و باعلوفه خشک آنها را تغذیه کرد. این عمل مشکلات نفخ را در دامها کاهش میدهد.
داممبتلا را مجبور به راه رفتن کنید. مرگ میتواند متعاقب یک ساعت بعد ازایجاد نفخ بروز نماید بنابرین لازم است به یک درمان فوری توجه شود. دستورالعملها از طرف دامپزشکان محلی بیان میشود.

منبع : سات ایران گل آرا

 

/ 1 نظر / 66 بازدید
هادی جعفرپور

سلام.خسته نباشید وبلاگ خوبی دارین من آدرس وبلاگ شمارو تو وبلاگمadd کردم.موفق باشین