تاریخچة شهرستان ساوه

رونق و‌ آبادانی شهر ساوه در روزگار سلجوقیان به اوج خود رسید و ساوه به مرکز سران قبایل متحد سلجوقی که لقب اتابک داشتند , تبدیل شد . از این روزگار تا دوره خوارزمشاهیان بسیاری از وزرای سلجوقی و خوارزمشاهی ساوجی بودند که هریک درزمان خود در آبادانی و ایجاد بناهای شهری آن کوشیدند . ساوه در جریان حملة مغول در قرن هفتم هجری صدمه و آسیب فراوان دید , مغولان شهر را ویران کردند و ساکنان آن را از دم تیغ گذراندند . در دوران جانشینان هلاکو(ایلخانان) قسمت عمده ای از خرابی های هجوم مغول مجدداُ بازسازی شد . ساوه در دوران تیموریان و آق قویونلو از غارت های متعدد و رقابت های میان شاهزادگان آق قویونلو صدمه فراوانی دید . در دوران صفویه بلوکات ساوه یکی از قلمروهای استقرار ایلات وابسته به نهاد حکومت صفویه (قزلباش و شاهسون ها) گردید. از این رو شهر ساوه روبه آبادانی مجدد نهاد و کاروانسراها , راهها , مساجد و بناهای متعدد احداث شد . با این حال خرابی های ناشی از هجوم و حملة تیموریان , جنگ ها وکشمکش های زمان آق قویونلوها به تمامی بازسازی نشد . در روزگار زندیه با احداث بنای معروف چهارسو , بازرگانی رونق گرفت . در دورة قاجاریه با پایتخت شدن تهران از اهمیت ساوه کاسته شد . هم اکنون ساوه یکی از شهرهای آباد استان مرکزی است .

منبع : سایت ساوه سرا

/ 1 نظر / 5 بازدید
رها

اطلاعات خوبی بود لطفا" بیشتر در مورد ساوه قدیم مطلب بنویسید من میخوام بدونم